Jongeren en vakbonden

Jongeren

Ondanks de toenemende kwetsbare arbeidspositie van jongeren, is de organisatiegraad van jongeren in vakbonden laag en zelfs dalende. In 2001 bedroeg de organisatiegraad van 15- tot 24-jarigen in Nederland 11%. Momenteel is deze gedaald tot onder de 10%. Ook in andere landen is deze trend aanwezig. Zelfs in Scandinavië, waar een hoge algemene vakbondsorganisatiegraad is. De lage organisatiegraad is nog niet eenduidig verklaard. Sommigen beweren dat jongeren geen lid worden van vakbonden uit desinteresse of individualisme. Andere studies tonen aan dat de lage organisatiegraad te maken heeft met het feit dat jongeren vaak werkzaam zijn in bedrijven en sectoren waar de vakbond geen sterke positie heeft en dat jongeren onzekere contracten hebben. Ook het gebrek aan persoonlijk contact met leden of vertegenwoordigers van de vakbond zou meespelen.

TIE-Netherlands heeft in verschillende projecten aandacht gegeven aan het thema jongeren. In het project in Wit Rusland is een deel van het project gericht op het organiseren, informeren en ‘empoweren’ van jongeren binnen de BKDP (zie: http://www.tie-netherlands.nl/node/2791) en in de projecten in Latijns Amerika spelen jongeren een belangrijke rol (zie: http://www.tie-netherlands.nl/node/2248). In 2010 organiseerde TIE-Netherlands een Young Workers Gathering in Turkije.  

Sinds maart 2013 is TIE-netherlands bezig met een nieuw jongerenproject waarbij jonge vakbondsleden uit Nederland, Turkije en Spanje bijeenkomen om te bespreken hoe zij de rol van jongeren binnen hun bonden kunnen vergroten. Zeven jonge vakbondsleden van FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Abvakabo nemen vanuit Nederland deel in het project. Zij brachten na een voorbereidingsworkshop de wensen en ideeën in kaart van jonge vakbondsleden in Nederland over jongerenparticipatie. In Turkije en Spanje deded groepjes jongeren hetzelfde (zie hier een video over het voorbereidingstraject en hier de conclusies uit de drie landen).

In oktober vond de internationale bijeenkomst plaats in Amsterdam (zie hier een verslag en een video). In de laatste fase zijn de jongeren bezig met het terugkoppelen van hun ervaringen en conclusies binnen hun netwerken.

 

Voor meer informatie over het thema jongeren en het project mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl
Als je direct contact wil opnemen met de jongeren die in het project deelnemen, mail naar: Jongeren.vakbond@yahoo.com

Scroll naar beneden voor meer informatie en artikelen over het thema jongeren binnen TIE-Netherlands

 

English

Youth

Despite the deteriorating position of young workers, their level of organisation is regrettably in decline. In 2001, 11% of workers aged 15-24 in the Netherlands were organised into unions; currently it stands at below 10%. The trend is found in other countries too, including Scandinavia where the overall level of organisation is high. Some put forth that young workers generally do not become union members because they are individualistic and disinterested, whilst others believe that young workers mainly work for industries in which unions hold a weak position, and that they are offered only casual contracts. Furthermore, there is a general lack of contact between young workers and union members or representatives.

TIE-Netherlands engages the issue of youth through a number of its projects. For example, its project in Belarus aims to organise, inform and empower young members within the BKDP (see http://www.tie-netherlands.nl/node/2791); young workers play a crucial role in the Latin America projects (see http://www.tie-netherlands.nl/node/2248); and TIE-Netherlands organised a Young Workers Gathering in Turkey in 2010.

Since March 2013 TIE-Netherlands is working on a new youth project in which young union members from the Netherlands, Turkey and Spain come together to discuss ways in which they can increase the presence and influence of youth within their unions. This project will start in March 2013. Seven young union members from FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Abvakabo participate in the Netherlands. After a preparation workshop, they will start to map the wishes and ideas of young union members in the Netherlands regarding youth participation. The same way, youth groups in Turkey and Spain will start the project. After the international meeting, in September in the Netherlands, the youth present the results and conclusions within their networks.

For more information about the issue ‘youth’, please contact Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

For more information about the issue ‘youth and unions’ go to: http://vakbondsvernieuwing.blogspot.nl/search/label/jongeren

TIE- Netherlands participated in World Young Workers' Gathering 2009 İzmir - Seferihisar (28 June – 5 July 2009)

From 28 June – 5 July the Centre for Social Research and Education (TAREM), together with different trade unions from Turkey, organised the “World Young Workers’ Gathering 2009 in İzmir – Seferihisar. TAREM tries to develop strong ties between trade union activists, workers and academia on national level and organizes seminars, national and international symposiums, panels, camps and foreign tours to bring together members of different Turkish trade unions and stimulate capacity building, exchange of experiences and networking (see www.tarem.org)

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren