Rusland: Vakbondsleider in "Tagro" bedreigd met vervolging en liquidatie

Printervriendelijke versieSend by email
Door Igor Kamensky

De onderdrukking tegen de vakbond in de automobiel-fabriek "Tagro”, gelegen in de stad Tver, is hervat. De bedrijfsleiding heeft de druk verhoogd op de leider van de bedrijfsafdeling van de Interregionale Vakbond van Werknemers in de Auto-industrie (MPRA), Denis Litvin, waaruit blijkt dat het management contacten heeft met de politie als ook met de criminaliteit.
 

The supression against the union in the automobile factory "Tagro", located in the city of Tver, has been continued. The management has increased the pressure on the leader of the department of Interregional Union of Automobile Workers (MPRA), Denis Litvin, which shows that the management has contacts with the police as well as with criminality. 
 
Op 24 juni 2010 ontvangt de leider van de vakbond "Tagro" (Tver), machinebankwerker Denis Litvin, tijdens zijn werk een dagvaarding. In de dagvaarding staat dat hij zich moet melden bij de Afdeling Economische Delicten van de Politie, bij agent Michajlova. De dagvaarding bevatte geen informatie over het waarom en in welke hoedanigheid de vakbondsleider bij de politie ontboden werd. Later werd ontdekt dat de aanleiding voor de dagvaarding een klacht was van de directeur van het bedrijf "Tagro",  Dhr. Pachueff, over vermeende vervalsing van documenten over de oprichting van de vakbond. Het vakbondspersoneel denkt dat onder het mom van politie "controle", Dhr. Pachuev en ook het hoofd van de veiligheidsdienst van het bedrijf Karpenko (die in het verleden werkte als adjunct-directeur van de Afdeling van de Politie die zich met de georganiseerde misdaad bezighoudt) toegang proberen te krijgen tot de namen van de vakbondsleden met als doel hen onder druk te zetten. Deze mening is niet zonder grond. Het bedrijf heeft het werk van vakbondsactivisten vaak verstoord en heeft druk op vakbondsleiders uitgeoefend, feiten die zijn bevestigd door de rechtbank van de stad Tver in haar vonnis van 18 juni 2010.

Litvin negeerde de ongebruikelijke "dagvaarding". Op 1 juli werd hij bij het management van de fabriek geroepen en ontving hij een duplicaat van het document. Interessant is dat de heer Karpenko die aanwezig was op dat moment, er bij Litvin op aandrong dat hij zich moest vervoegen bij agent Michajlova en niemand anders.
Op 13 juli kwam luitenant Mevr. Michajlova persoonlijk naar het bedrijf. Voordat het gesprek begon eiste zij dat Litvin zijn telefoon uit zou zetten (waarschijnlijk was zij bang voor een mogelijke opname van het gesprek). De reden tot bezorgdheid werd onmiddellijk geopenbaard. Vanaf het eerste moment nam de "conversatie" de richting aan van psychologische druk op de vakbondsleider. Hierbij werd een aperte leugen gebruikt. De ambtenaar van de Afdeling Economische Delicten zei onder andere dat hij contact had opgenomen met de leiders van de MPRA en hij beweerde informatie te hebben ontvangen dat zij Litvin niet kenden en hen geen enkel document zouden toevertrouwen . Bovendien beweerde Michajlova dat volgens de resultaten van een zeker onderzoek, het stempel op de documenten over de oprichting van de vakbond was geplaatst voordat de tekst geschreven was.
 
Vervolgens eiste ze de namen op van de vakbondsleden. Litvin weigerde dat te doen, waarop nog meer druk op hem werd uitgeoefend. Michajlova bleef maar vragen naar de metgezellen van Litvin, met name naar het MPRA- bestuurslid Dmitri Kozhnev. Van tijd tot tijd begon de politiedame te moraliseren, met de vraag: "Waarom heb je je ingelaten met de vakbond, als je ook goed zou kunnen leven zonder?" Omdat er geen reden was om dit gesprek voort te zetten, weigerde Litvin vragen te beantwoorden.

"Het lijkt erop dat de bedrijfsleiding en Michajlova zijn verbonden door corruptie," – bevestigt de vakbond. Deze vermoedens worden gestaafd door de negatieve reputatie van de officier. Eén van de deelnemers van het forum van de onafhankelijke site "Another Tver”, klaagde dat Michajlova’s haar had gechanteerd door te dreigen met strafrechtelijke vervolging. (Check op: http://theothertver.com/component/option,com_fireboard/Itemid,5/func,view/id,1/catid,5/%3e)
 
Toen het duidelijk was dat ze de werknemer niet konden intimideren met behulp van de Afdeling Economische Delicten, ging het management van ‘Tagro’ over op illegale methoden. Op 30 juli werd Denis Litvin tegengehouden bij de poort van het bedrijf en een bewaker bracht hem naar een wachthokje van de veiligheidsdienst waar Mr. Karpenko zich ook bevond. Zodra de bewaker het gesprek met Denis begonn, ging Karpenko naar buiten en liet hen alleen. De bewaker, die zich weigerde voor te stellen, zei dat hij boos was over het uitdelen van folders in de fabriek. Zodra de vakbondsleider correct antwoord gaf, begon de bewaker te vloeken en dreigen, terwijl hij zei dat als Litvin niet zou stoppen met "de mensen op te ruien", "het zijn dood zou worden”. Hij zou een beroep doen op enkele "serieuze mensen" voor het uitvoeren van deze bedreiging. Hij noemde ook Litvin’s adres, hoewel Litvin dit nooit had opgegeven bij zijn inschrijving als werknemer bij het bedrijf. Dit bewijst dat het management persoonlijke informatie verzamelt, hetgeen illegaal is. Het is duidelijk dat de bedreigingen tegen Litvin niet het persoonlijk initiatief zijn van de bewaker maar dat deze geïnspireerd zijn door zijn baas, de heer Karpenko.

"Het management van "TARGA", bevestigt MPRA, is verontrust over het feit dat werknemers steeds meer sympathiseren met de vakbond doordat de vakbond systematisch folders uitdeelt. Aangezien ze geen tegenargument hebben, proberen ze ons te intimideren.”

Denis Litvin en de vakbond bij "TAGRO" hebben uw solidariteit nodig.
Stuur protestbrieven naar de bedrijfsleiding van "TAGRO", vul de registratie in op de site www.mpra.info  

Geplaatst door MPRA op 20/8/2010 09:33, St Petersburg, Rusland

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren