Rapport Jongeren en Vakbonden te downloaden

Printervriendelijke versieSend by email

Het rapport "Jongeren en vakbonden - Uitwisseling Turkije 2010" doet verslag van de uitwisseling tussen jonge vakbondsactivisten uit Nederland, Belarus, Brazilie, Rusland en Turkije, die plaatsvond in juni 2010. Het rapport gaat in op de deelnemers, de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de belangrijkste conclusies op het gebied van jongeren en hun rol in vakbonden.

 

The report "Youth and trade unions - exchange Turkey 2010" reports on the exchange between young union activists from the Netherlands, Belarus, Brazil, Russia and Turkey, that took place in June 2010. The report deals with the participants, the activities that took place and the most important conclusions regarding youth and their role in unions.  

Het volledige rapport is hier te downloaden in het Nederlands, Engels, Portugees en Russissch. Ook is een samenvatting in het Turks beschikbaar. Meer informatie over de uitwisseling is te vinden op http://youngunionactivists.wordpress.com/ 

The complete report is to download here in Dutch, English, Portuguese and Russian. There is also a summary in Turkish. More information on the exchange is available on  http://youngunionactivists.wordpress.com/ 

BijlageGrootte
TIE-Jongeren en Vakbonden-09 2010-NL.pdf1.35 MB
TIE-Youth and Trade Unions- 09 2010-EN.pdf1.34 MB
TIE-Juvetude e Sindicatos-09 2010- PO.pdf1.32 MB
TIE-МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗЫ-09 2010-RU.pdf1.35 MB
Eindrapport Turks samenvatting.pdf66.73 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren