Organising in Rusland

Printervriendelijke versieSend by email

Tussen 26 en 28 november gaf  Mieke Verhagen een basistraining ‘organising’ aan leden van de MPRA in Rusland. Mieke is bestuurster Metaal bij FNV Bondgenoten en was door TIE-Netherlands gevraagd om haar expertise te delen met de groep jonge activisten. Mieke stemde in en trof een enthousiaste groep: “Je móet wel gemotiveerd zijn om onder Russische omstandigheden aan een democratische vakbond te werken”

 

In Rusland is het sinds het eind van het Sovjet tijdperk moeilijk gebleken om bestaande vakbonden te hervormen. De meeste Russische vakbonden komen niet effectief op voor de belangen van hun leden. Een uitzondering hierop vormt de Interregionale Vakbond van Werknemers in de Automobielindustrie (MPRA-ITUA). Deze kleine maar actieve vakbond is in 2007 opgericht door werknemers en functioneert democratisch. In veel bedrijven nemen werknemers nu het initiatief. Zij willen een vakbond die opkomt voor hun rechten en belangen. MPRA wordt ook in de Russische media gezien als een veelbelovende nieuwe vakbond.

Motivatie

Toch stoten de jonge vakbondsleden door hun gebrek aan ervaring dikwijls op een scherpe reactie van de bedrijven. Het is niet ongewoon dat nieuwe vakbonden bezwijken onder intimidatie en ontslagen. Het project van de MPRA en TIE-Netherlands richt zich daarom op de inzet van een aantal organisers in enkele steden, om zo te komen tot snelle ledengroei, kaderopbouw en identificatie van goede leiders. De huidige en toekomstige organisers krijgen een training van bestuurder Mieke Verhagen, die tevens bij FNV Bondgenoten gewerkt heeft als lead-organiser.

Mieke: “Deze activisten zijn jonge mensen zonder ervaring, er is nauwelijks geld beschikbaar,  alles gebeurt in hun vrije tijd en intimidaties zijn niet vreemd. Om te bouwen aan zo’n vakbond, onder die omstandigheden, dan móet je wel gemotiveerd zijn! Daarom heb ik ingestemd met het plan van TIE, ondanks het feit dat ik de taal niet spreek. Via een tolk kunnen we toch beiden van elkaar leren”

De training duurde 2,5 weekenddagen en was intensief. Afgewisseld met theorie, plaatsjes en oefeningen heeft de cursusgroep dankzij Mieke twee nieuwe inzichten verworven in de methode.

Taak van organisers

Mieke: “Het eerste is dat werken als organiser betekent dat je heel methodisch moet werken, zoals vooraf plannen, werken met doelstellingen, bedrijfsformulieren actueel houden inclusief rating, één op één gesprekken houden en zoeken naar informele leiders.” Daarnaast is van belang duidelijk te hebben wat de rol van een organiser is: “het sturen van het proces naar een moment van collectieve actie, waarmee  werknemers de machtsverhouding in het bedrijf kunnen veranderen. De informele leider is in zo’n proces het “instrument”. Het bijeenkomen van werknemers en informele leiders is noodzakelijk en actie is het middel.” Mieke liet de cursisten keer op keer de taak van een organiser herhalen: “De organiser stuurt naar het moment dat alle werknemers op het zelfde moment de zelfde eis stellen.”

Zakelijk versus idealisme

Voor de Russische vakbondsactivisten was veel informatie nieuw, wat Mieke goed kon begrijpen: “De rationele, zakelijke benadering van vakbondsopbouwwerk staat in dit geval tegenover hun idealisme, gedrevenheid, betrokkenheid en inzet.” Toch is deze aanpak noodzakelijk: “Door beide in evenwicht te brengen met elkaar zijn de nieuwe activisten in staat de machtsverhouding in het bedrijf structureel te veranderen. Het is daarom niet vreemd dat de benadering hen aansprak.”

Bij de afsluiting van de cursus heeft iedere cursist  een afspraak met zichzelf gemaakt. Ze moesten deze in één zin, en zo concreet mogelijk omschrijven. Dat was voor sommigen een moeilijke opdracht. Als de afspraak volgens de groep niet duidelijk genoeg was werd deze aangepast. Zo gaat een aantal op zoek naar informele leiders, of ze gaan een aantal nieuwe leden werven.  Allen kregen als huiswerk mee om het formulier “bedrijf in kaart” volledig in te vullen. Bij de volgende training in maart 2011 komt Mieke op het huiswerk terug.

Een unieke kans

Voor Mieke is sturing van organisers essentieel voor de opbouw van een vakbond: “De wens van de groep is om in de nabije toekomst doelbewuster en effectiever hun vakbond op te bouwen. Methodisch werken helpt hen daarbij, maar dat leer je niet zomaar. Daar is sturing voor nodig. Binnen FNV Bondgenoten werken wij daarom met de zogenaamde lead-organisers. Zij bewaken de doelstelling en voeren wekelijks een gesprek met de organisers.”

Mieke heeft een positieve ervaring achter de rug en ziet uit naar de volgende training in maart. Ook de Russen zagen het belang van de training in en waren enthousiast. Zo zei één van hen: “Het was mijn eerste scholing. Ik vond het fijn dat wij echt aan het werk zijn gegaan en dat het niet alleen theorie was.” En een ander kortweg: “het was een fantastische training!”

En dat is maar goed ook, want zoals  Alexei Etmanov, de voorzitter van de MPRA zei: “Wij hebben een unieke kans om onze vakbond binnen een jaar twee of drie keer zo groot te maken. Het hangt van jullie af of dat gaat lukken!” 

 

Zie voor foto's van de training: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/92  

Dit project wordt ondersteund door NCDO

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren