Organisingproject in Rusland is een succes

Printervriendelijke versieSend by email
Dennis Vereggen is voorzitter van de bedrijfskadergroep van FNV Bondgenoten bij DAF-Trucks in Eindhoven. In het weekeinde van 5-6 november was hij samen met Jan Cartier van TIE-Netherlands in Sint Petersburg(Rusland). Daar werd met de organisers van de Russische automobielarbeidersvakbond MPRA het project geëvalueerd dat FNV Bondgenoten, MPRA en TIE het afgelopen jaar hebben uitgevoerd in Rusland. Zijn conclusie: “Ze hebben gezien dat de organising-methode werkt, ze boeken successen bij verschillende bedrijven. En ze zijn bijna allemaal erg enthousiast geworden.”

Het project was gericht op versterking van MPRA in nieuwe bedrijven door gebruik van de organising-methode. Het project wordt gefinancierd door het Solidariteitsfonds van FNV Bondgenoten en NCDO.

Vraag: Wil je iets vertellen over de bijeenkomst waar je net bent geweest?
Dennis: Wij zijn gaan kijken hoe het project organising eigenlijk loopt in Rusland. Het project organising is een project om in Russische bedrijven nieuwe leden te werven aan hand van de organising methode. Wij hebben daar samen gezeten met de organisers van de Russische vakbond MPRA. Zij hebben verteld over hun ervaringen en zij, hoe moet ik het zeggen, hebben ook verteld wat er goed en wat er slecht ging en waar zij nog behoefte aan hebben.
 
                 
 
Vraag: Hoe zijn ze daar in Rusland op het idee gekomen om aan organising te doen?
Dennis: Van ons (FNV Bondgenoten). Zij zijn opgeleid door Mieke Verhagen(gepensioneerd bestuurder metaal). In het begin vonden ze het eigenlijk niet zoveel, ze meenden dat dit niet zou werken in Rusland.
 
Maar tijdens de bijeenkomst van de afgelopen twee dagen bleken ze eigenlijk helemaal om te zijn. Ze hebben gezien dat de organising-methode werkt, ze boeken successen bij verschillende bedrijven. En ze zijn bijna allemaal erg enthousiast geworden.
Het was mooi om te zien dat ze de training van Mieke die ze in eerste instantie niet zagen zitten nu eigenlijk de hemel in prezen.
 
Vraag: Wat is er gebeurd dat ze zo van mening zijn veranderd?
 
Dennis: Ze hebben gezien dat als ze de methode goed toepassen ,er daadwerkelijk beweging komt in de bedrijven. Dat ze niet alleen werven, maar ook mensen actief krijgen.
 
Voor “Mieke” werkten ze eigenlijk veel chaotischer, met veel verschillende bedrijven tegelijk , waardoor er niks van de grond kwam. Nu kijken ze van tevoren welke bedrijven de grootste kans op succes hebben, daar richten ze al hun energie op. Ze werken dan heel methodisch volgens het organising- systeem, en dan boeken ze met veel minder energie dan voorheen ook echt resultaat.
 
Bijvoorbeeld bij Faurecia(auto-toeleverancier) hebben ze nu 150 van de ruim 300 mensen georganiseerd. Ze zijn op zoek gegaan naar de informele leiders bij dit bedrijf. Ze proberen deze mensen actief te krijgen en ze “in te enten” tegen de intimidatie door de baas. Zodra er een punt bereikt is waar ze weten dat een groot aantal mensen bereid zijn om actief te worden gaan ze een actie organiseren.
 
Vraag: Wat doen de organisers om de informele leiders te steunen?
Dennis: Zij blijven actief mensen benaderen, ze zoeken ook naar de issues op het bedrijf en ze helpen bij het ontwikkelen van de strategie. Bijvoorbeeld hoe zit het bedrijf in elkaar en moeten we ook de toeleveranciers benaderen?
 
Vraag: Waar benaderen de organisers de mensen?
Dennis: Ze gaan vooral op zoek naar de plekken waar de bus stopt, en praten daar met de mensen. Of ze overleggen met de chauffeur en stappen zelf in de bus om met de mensen te praten. Dat vond ik een hele slimme strategie, want dan hebben de mensen toch tijd en dan kun je rustig met ze praten.
 
                              
 
Vraag: Wat waren die organisers voor soort mensen.
Dennis: Je merkt dat het hele gemotiveerde mensen zijn met een hele grote drive. Ze zijn echt enthousiast geworden omdat ze voelen dat de methode werkt. Dat ze mooi gereedschap in handen hebben om hun werk te doen.
 
Vraag: Wat heb je er zelf van geleerd?
Dennis: Dat organising ook in de toekomst in ons land gebruikt zou kunnen worden. Ik zie ook mogelijkheden bij mijn bedrijf (ik werk bij Daf Trucks).
Wij hebben moeite bij het benaderen van jonge kaderleden. Ons ledenbestand is hard aan het verouderen. Ik ben zelf nog vrij jong. Ik merk dat jongeren de aansluiting missen. Met organising kunnen jongeren weer betrokken raken bij de vakbond. Ik denk dat organising de kloof tussen de “oude” vakbond en de jongeren kleiner kan maken.
 
Vraag: Jij zit in de WIS-Metaal. Waarom vind je dit soort werk belangrijk?
Dennis: Ik vind internationaal vakbondswerk belangrijk omdat ik vind dat medewerkers overal ter wereld dezelfde rechten zouden moeten hebben. Bedrijven werken steeds vaker wereldwijd en verkassen naar lage-lonenlanden. Daarom is het voor vakbonden enorm belangrijk om juist in dat soort landen in kracht toe te nemen. Wij moeten de multinationals hierin volgen.
 
Vraag: Is je nog iets anders dat je is opgevallen?
Dennis: Ik merk dat de Russische cultuur aan het veranderen is. Zij zijn eigenlijk veel West-Europeser dan ik verwacht had. Ik leef nog een beetje met het idee van de Sovjet-Unie, maar daar merk je nauwelijks nog iets van. Mensen zijn heel erg gegroeid, hebben een andere manier van denken.
Met een Sovjet-manier van denken bedoel ik: apathisch, niet voor jezelf kunnen denken, onvriendelijk, sacherijnig.
Ik heb nu aangetroffen dat hier veel gemotiveerde jongeren zijn die echt iets willen met hun vakbond, met hun land, die een duidelijke eigen mening hebben, en graag willen leren.
 
Vraag: Wat denk je dat de vakbondsleden in Rusland in de toekomst nog nodig hebben?
Dennis: Ze zijn goed in leden werven, maar ze hebben nog weinig ervaring in de opzet van een vakbondsstructuur in het bedrijf. Veel taken liggen bij 1 persoon, en de druk op die persoon wordt daardoor erg groot. Ze moeten leren hoe ze een actieve kadergroep op moeten zetten. Daar zouden wij hen bij kunnen steunen.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren