"Seminar in Rusland goede leerschool"

Printervriendelijke versieSend by email

Kaderleden John van der Aa en Harm van de Donk bezochten tussen 26 en 29 oktober de Russische automobielvakbond MPRA. In een seminar wisselen ze informatie over elkaars werkwijze uit, voor de Russische deelnemers erg leerzaam, maar ook voor John en Harm was het seminar naar eigen zeggen een goede leerschool. Zij schreven een verslag over hun ervaringen. 

 

Verslag seminar Kaluga(Rusland) 26 t/m 29 oktober 2012.

 

Vrijdag 26 oktober 2012.

Na de vlucht werden we opgevangen door Gezilda Lima en die zou samen met ons naar Kaluga gaan.

De reis vanaf het vliegveld naar Kaluga duurde liefst 6 uur omdat het zeer druk was in Moskou (duurde ruim 3 uur om van Noord naar Zuid te komen). Nadat we bij ons hotel waren aangekomen hebben we onze spullen op onze kamer gezet en hebben we nog een gezellig onderonsje gehad.

Zaterdag 27 oktober 2012.

Om 09.00 uur zijn we met zijn allen gaan ontbijten en hebben we ons klaar gemaakt om met het seminar te beginnen. We begonnen om 10.00 uur.

Toen alle genodigden aanwezig waren hebben een voorstelronde gedaan zodat iedereen wist wie hij was en waar hij werkte. Ondertussen was onze tolk (Katja) binnen gekomen.

Er wordt aan de cursisten gevraagd wat zij denken wat een vakbond is.

Er komen zeer verschillende antwoorden op zoals: een vereniging van mensen, een vereniging van medewerkers, het belang van mensen die samenwerken, mensen die niet veranderen maar ondersteuning willen en de vakbond worden als terroristen gezien.

Veel cursisten denken nog steeds dat de vakbond vecht en anderen denken dat ze cadeaus krijgen van de vakbond. Ook denken ze dat de vakbond is verbonden aan 1 branche.

Ook vertelde ze dat ze tevreden waren met de vakbond maar na de revolutie wilden ze iets anders om meer voor zichzelf op te komen. Uit de gesprekken die plaats vinden kon je opmaken dat ze nog veel denken aan hoe het vroeger eraan toe ging. De jongeren die aanwezig daar kun je aan merken dat ze de houding van de ouders overnemen als het over een vakbond gaat.

Ook zien ze het nut ervan in dat ze de krachten moeten bundelen van de organisatie om zo sterker te worden binnen de bedrijven.

Alle bedrijven die vanuit Europa komen denken dat ze de Europese regels kunnen gebruiken maar die gelden niet in Rusland.

Uit deze opdracht kun je ophalen dat ze het moeilijk vinden om anders te gaan denken, ze denken vooral nog aan het communisme van vroeger. Waar ze ook tegen aan lopen is het betalen van de contributie. De contributie wordt door de werkgever ingehouden en niet zoals in Nederland rechtstreeks betaald aan de vakbond.

Na deze sessie komen wij met een verhaal over de vakbond in Nederland en waar we de aandacht leggen op de vakbond binnen DAF.

John geeft de volgende uitleg:

Nederlandse vakbond

Vakbond is niet alleen vechten.

Als vakbond probeer je verschillende strategieën zoals overleggen, onderhandelen en als laatste middel gebruik je staken. Dit is de werkwijze zoals we dat in Nederland doen.

 

De vakbondsleden hebben een gezamenlijk probleem en door dit probleem met zijn allen aan te pakken sta je sterk en kun je zorgen voor verbetering in arbeidsomstandigheden en salaris.

 

Echter in het bedrijf waar wij werken (DAF) is het best goed geregeld. Dit geeft problemen om leden te werven, mensen denken makkelijk, laten de problemen door de vakbondsactivisten  oplossen en denken dat de vakbond een groepje activisten zijn die alle problemen moeten oplossen. Dit is natuurlijk niet waar en wij als activisten moeten de mensen overtuigen dat de leden de vakbond zijn niet die paar activisten.

 

Bij DAF zijn we begonnen met organising, dit als doel om meer leden te krijgen en mensen bewust te maken dat de leden de vakbond zijn. Zodat het uiteindelijke doel moet zijn om een sterke vakbond te zijn.

 

Bij DAF werken 4600 mensen, er zijn verschillende vakbonden in het bedrijf, FNV, Unie, CNV en VHP.  De FNV is de grootste vakbond binnen DAF met meer dan 700 leden.

 

In Nederland worden collectieve afspraken gemaakt door een vakbond, dit gebeurt tijdens de cao onderhandelingen.

 

Nadat John klaar is met zijn verhaal is het tijd om van de lunch te gaan genieten.

 

Na de lunch krijgen de cursisten de opdracht om in groepen na te denken hoe ze een democratische vakbond kunnen opbouwen. Dit vinden ze moeilijk omdat ze deze manier van werken gewend zijn.

      

 

Nadat ze brainstorm hebben gehouden moeten ze hun plannen presenteren aan de overige cursisten en hier komen verschillende antwoorden uit.

 

 

Groep 1

Slechte reputatie van de revolutie niet vergeten

Kennis uit het buitenland gebruiken om hier te ontwikkelen

Gele bonden, tactiek van de overheid om mensen af te leiden van de echte problemen

Doel vakbond leven verbeteren ieder van de samenleving

Mogen geen sekten worden, niet afzonderen.

Nieuwe leden via organising, belangen van ieder individu

Constant blijven werken aan de resultaten die zijn behaald.

Vakbond moet veranderen en met de tijd meegaan.

 

Nadat ze hun plannen hadden gepresenteerd was er ruimte om hier over te discussiëren.

Dimitri spreekt de cursisten ook toe over hoe hij er over denkt.

 

 

 

Groep 2

Vakbond comité

Activisten

Leden, massa ( driehoek )

 

Communicatie, samenwerking beide richtingen.

Dit is een echte democratie

Gezilda vindt dat driehoek omgedraaid zou moeten zijn, en verklaard waarom?

1 leden, massa

2 activisten

3 Vakbond comité

De leden moeten bepalen wat er gebeurt.

We moeten leren om de mensen belangrijk te maken.

Je kan de mensen alleen motiveren door ze erbij te betrekken.

 

Ook na deze uitleg geeft Dimitri zijn visie en daar praten ze nog even over door omdat ze het moeilijk vinden dat de omgekeerde driehoek belangrijk is.

 

Groep 3

Vakbond comité , voorzitter is degene die zijn handtekening zet

Besluiten worden genomen door het comité, kaderleden hebben geen functie. En wij vinden ook dat het geen functie moet worden.

Conferentie neemt besluit, comité voert besluit uit.

Doelen en functies

1 Kaderleden zijn het belangrijkste, mensen uitleggen wat vakbond is

2 Communicatie informatie verspreiden en ontvangen

3 kaderleden opleiden, eigen cultuur creëren vakbond,

4 gelijkmatige verspreiding kaderleden.

5 geld investeren en financieel sterk te zijn

6 speeltuin etc.

Voor inkomsten. Geen goed idee, er moet wel iets zijn maar niet commercieel. Mag geen indruk gewekt worden dat we iets verkopen. Nadelen, failliet gaan en wat wordt er met de winst gedaan, dit zou het vertrouwen van de mensen snel beschadigen.

 

Als er geld gebruikt wordt zorg dat het transparant is voor iedereen en maak financieel verslag drie maandelijks. Dit is echter geen voorkeur.

Er ontstaat discussie m.b.t. Inkomsten, enkele willen dat graag om een stakingskas te vullen. En veel winst maken zodat er veel gestaakt kan worden.

 

 

 

Alle groepen hebben hun uitleg gegeven en er ontstonden discussies over hoe een vakbond er uit kan zien. Gezilda geeft nog een duidelijke uitleg waarbij ze verschillende voorbeelden voorlegt en daardoor ontstaan nog verschillende opmerkingen en vragen.

 

Afsluitend kunnen ze aan ons vragen stellen.

De meesten willen graag weten wat de lonen zijn in Nederland en John en ik geven ze daar een uitleg over en leggen uit dat de sociale lasten in Nederland anders zijn dan in Rusland.  Ze begrijpen dit allemaal.

 

Na een kleine onderbreking was het tijd om te gaan dineren.

Tijdens het diner kwam de voorzitter van de plaatselijke vakbond ook nog binnen en daar hebben we mee aan tafel gezeten en over verschillende onderwerpen gesproken. Het ging dan over hoe hij zijn vakbondswerk doet binnen zijn bedrijf  en wat voor functie hij heeft binnen het bedrijf waar hij werkt. Ook vertelden wij over ons bedrijf en onze werkzaamheden binnen het bedrijf en wat wij als kaderleden doen.

 

Zondag 28 oktober.

Nadat we hebben ontbeten was het tijd om ons klaar te maken voor dag2 van het seminar.

Op deze dag komt er een psycholoog(Elena) die met de cursisten een rollenspel wil gaan doen waarbij ze gebruik maakt van video opnames.

 

Elena geeft een uitleg wat nu bedoeling is van het rollenspel.

  • Hoe voer je een gesprek?
  • Hoe ziet de gesprekspartner mij?

De situatie die ze na moeten spelen is om iemand te overtuigen om lid te worden van vakbond.

Voordat ze in groepen werden verdeeld kregen zij bepaalde punten die ze moesten uit werken en onder moesten brengen bij 5 stellingen.

Na de koffiepauze werden ze in 2-tallen verdeeld en moesten ze aan het werk om zich voor te bereiden voor het rollenspel.

Voordat ze begonnen werden de gespreksleiders aan een andere partner gekoppeld zodat er een realistische situatie ontstond.

Ook kregen ze nog tips waar ze op moesten letten.

1 contact = ontdek zijn interesse

2 luisteren = speel in op zijn interesse

3 bespreken van de aarzeling om lid te worden

4 samen eens worden

5 groepen behoeften, veiligheid - zorg dat je gesprekspartner zich goed voelt. Zelf respect en respecteer de ander.

 

Naar ieder gesprek was er tijd om het gesprek te evalueren.

Hier kwamen verschillende opmerkingen naar boven waar ze zich in konden vinden.

 

Na dat iedereen deel had genomen aan het rollenspel heb ik nog een uitleg gegeven over hoe wij in onze kadergroep omgaan met nieuwe kaderleden.

  1. Alle nieuwe kaderleden krijgen een training om een gesprek aan te gaan met collega`s.
  2. Het is belangrijk om aan teambuilding te doen zodat de kaderleden elkaar beter leren kennen.
  3. Binnen de kadergroep is het belangrijk om de competenties te gebruiken.

 

Daarna vertelde ik over de structuur die wij webben m.b.t. de kadervergaderingen.

Wij hebben 12 x p.j. een kadervergadering waarvan er 1 uit een kaderdag bestaat.

Ook vertelde ik ze dat we voor deze vergaderingen toestemming krijgen van de werkgever en dit vonden ze nogal vreemd.

 

Na de lunch had Elena de beelden al gezien en wilde zi dit met de hele groep doornemen.

Zo konden alle aanwezigen van elkaar leren hoe ze een gesprek moeten aan gaan om iemand te kunnen overtuigen om lid te worden van de vakbond.

 

Dit hele spel nam het grootste gedeelte van de dag in waardoor niet alle punten van de agenda behandeld zijn.

 

Na de evaluatie stelde iemand de vraag over hoe je een OR het beste kon opbouwen. John heeft dit uit gelegd en vertelde dat het belangrijk is dat er kaderleden zitting nemen in de OR en niet alleen “vriendjes” van de werkgever.

 

Na de koffiepauze vroeg Gezilda aan iedereen een feedback over de training die ze hadden gehad.

Daar kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

Veel nieuwe dingen geleerd en ook hoe ze het in Europa doen met dit soort opleidingen en vooral de video opnames waren leerzaam.

Belangrijk was het om te horen waar Europa zich in bevindt.

Het schema werd interessant bevonden.

En ze zien dat ze nog veel werk hebben.

Ook vonden ze de aanwezigheid van kaderleden uit Nederland goed zodat ze konden horen hoe het erbij ons aan toe gaat.

Zelf vertelde ik dat het de 1e keer is dat ik deel nam aan een seminar in het buitenland en het is voor mij een goede leerschool geweest over internationaal werk. Ook tijdens dit seminar heb ik  nog dingen bijgeleerd.

Maandag 29 oktober

Om 07.00 uur plaatselijke tijd zijn we terug gegaan naar Moskou zodat we nog tijd hadden om iets van Moskou te zien. Nadat we in Moskou waren heeft Gezilda ons verschillende bezienswaardigheden laten zien en zijn we met de metro naar het Rode Plein geweest.

Toen de tijd daar was zijn we met de trein(gaat sneller dan met de auto) naar het vliegveld gegaan. Daar hebben we nog wat gedronken en hebben we afscheid genomen van Gezilda en haar bedankt voor de gastvrijheid.

(In de bijlage is het complete verslag ook te lezen met illustratie van enkele foto's)

John van der Aa & Harm van der Donk

 

 

BijlageGrootte
Verslag seminar Kaluga - 27-28 oktober 2012 - Harm en John - 5-11.pdf7.5 MB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren