Actieve vakbondsjongeren bundelen krachten voor betere positie

Printervriendelijke versieSend by email

Er zijn in Nederland relatief weinig jongeren lid van de vakbond. Een actief groepje jongeren wil daar verandering in brengen. Ze hebben ook ideeën hoe. Van 11 tot 14 oktober kwamen zij bijeen met jonge vakbondsleden uit Turkije en Spanje. Ze bespraken elkaars situatie en discussieerden samen over strategieën.

‘Meer persoonlijk contact,’ is één van de aanbevelingen van de Nederlandse groep. Veel Nederlandse jongeren zijn nog nooit benaderd door iemand die hen over de vakbond informeerde, en hebben daarom weinig kennis van de vakbeweging en het nut  om zich te organiseren. Ook de ‘vergadercultuur’ van de vakbond, veelal in de Randstad, kan voor jongeren een belemmering vormen om actief te worden. ‘Meer lokaal organiseren en het nuttige met iets leuks combineren,’ is daarom hun advies. De Spaanse jongeren zien het liefst de hele structuur van de vakbonden hervormd: ‘minder dogmatisch, transparanter en horizontaler,’ zijn enkele van hun adviezen. Alleen dan zullen bonden weer aantrekkelijk worden voor jongeren. In Turkije blijkt uit de enquête die de jongeren uitzetten dat vakbonden sociale media moeten inzetten om meer jonge werknemers te bereiken. Het zijn enkele conclusies van een weekend van uitwisseling en discussie.

Nederland, Turkije en Spanje

Jongeren zijn momenteel extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt: de jeugdwerkloosheid in veel landen is hoog en jongeren hebben buitensporig veel te maken met flex-contracten. Toch zien we dat de deelname van jongeren aan vakbonden over het algemeen lager is dan die van oudere werknemers.

Het doel van het project “Jongerenparticipatie voor een betere arbeidspositie van jongeren” is om de mogelijkheden te bestuderen voor jongerenparticipatie binnen vakbonden in Nederland , Spanje en Turkije en een actieplan op te zetten om de rol van jongeren binnen de bonden te vergroten.  In het project zijn jongeren uit Nederland (FNV Bondgenoten, FNV Abvakabo en FNV Bouw), Spanje (CCOO, CGT en UGT) en Turkije (Birleşik Metal İş Sendikası) betrokken.

   

Vuist tegen precair werk

In de afgelopen maanden hebben groepjes van ca. 7 jongeren per land de situatie met betrekking tot jongerenparticipatie in hun eigen land onderzocht, en dit op papier gezet. Van 11-14 oktober kwamen de jongeren bijeen in Amsterdam om hun bevindingen aan elkaar te presenteren en met elkaar te bediscussiëren, om elkaar te inspireren en gezamenlijke actiepunten te formuleren.

De drie groepen kennen een verschillende context, maar er bleken ook veel overeenkomsten te zijn. Wat de arbeidspositie betreft hebben jongeren in alle drie de landen veel te maken met tijdelijk en flex-werk. Ze willen daarom graag hun krachten bundelen om een vuist te maken tegen precair werk.

Meer invloed uitoefenen

Om meer invloed uit te oefenen binnen de vakbonden is het nodig dat meer jongeren zich bij vakbonden aansluiten, maar om dit te bereiken is het ook nodig dat jongeren meer invloed kunnen uitoefenen. Dat is  volgens de jongeren nu nog beperkt. Binnen sommige bedrijven staat men niet open voor een grotere invloed van jongeren in bijvoorbeeld de OR. Ook binnen de structuur van de vakbonden is het moeilijk voor jongeren om op posities te komen waar men besluiten maakt. Het blijkt niet makkelijk om deze wisselwerking te doorbreken, maar ideeën zijn er wel. De komende tijd zullen de jonge deelnemers hun conclusies aan geïnteresseerden binnen en buiten de bond presenteren.

 

In de bijlage zijn de volgende documenten te downloaden:

  • Het verslag van de internationale bijeenkomst 11-14 oktober 2013
  • De bevindingen van de Nederlandse, Spaanse en Turkse groepen ten aanzien van jongerenparticipatie binnen de vakbond, en aanbevelingen om deze te verbeteren. 

Het project “Jongerenparticipatie voor een betere arbeidspositie van jongeren” wordt gecoördineerd door TIE-Netherlands en gefinancierd door Youth in Action, FNV Bondgenoten, FNV Abvakabo, FNV Bouw en Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.

Wil je meer weten over het jongerenproject van TIE-Netherlands? Neem dan contact op met Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl

BijlageGrootte
tekst Jongerenparticipatie Nederland.pdf101.38 KB
Tekst jongerenparticipatie Spanje -NL.pdf192.18 KB
Tekst Jongerenparticipatie Turkije - NL.pdf70.23 KB
Jongerenuitwisseling - samenvatting en conclusies-web.pdf447.04 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren