Kom naar workshop: Vrouwen internationaal actief voor gewoon beter werk!

Printervriendelijke versieSend by email

Strijd tegen onzeker werk voor vrouwen

Onder druk van werkgevers neemt wereldwijd het fenomeen van ‘precair werk’ toe. Hierbij gaat het om slecht betaald, onzeker en onbeschermd werk wat bovendien niet volstaat om in het levensonderhoud te voorzien. Voorbeelden zijn werk met tijdelijke contracten, part-time werk, uitzendwerk, flex-werk, 0-uren contracten en thuiswerk.  Internationale arbeidsorganisaties en vakbonden luidden dan ook de noodklok over de enorme toename van precair werk. Ook geven zij aan dat deze toename vooral geldt in die sectoren waar veel vrouwen werken. Relatief gezien krijgen dus meer vrouwen te maken met verslechteringen op het werk dan mannen. Een belangrijke reden dus om een internationaal seminar te organiseren om de strijd tegen deze toename in precair werk voor vrouwen te ondersteunen!

Mondiale samenwerking

Sinds december 2013 ondersteunt TIE-Netherlands dan ook een internationaal uitwisselingsproject tussen vrouwelijke kaderleden uit verschillende landen en sectoren die zich inzetten om de toename van onzeker werk voor vrouwen te stoppen en zich in te zetten voor de strijd voor Gewoon Goed Werk. Wat betreft de landen zijn hier vrouwelijke vakbondsleden uit Nederland, Marokko, Tunesië, Egypte en Turkije bij betrokken. Vanuit Nederland doen vooral kaderleden van de Abvakabo FNV, Bondgenoten FNV, FNV Vrouw en Netwerk Vrouwen FNV mee aan de uitwisseling. Het project wordt financieel gesteund door Abvakabo FNV en Mama Cash.

Vrouwelijke vakbondsactivisten komen bijeen in Ankara

In Juni dit jaar vond een eerste bijeenkomst plaats in Ankara, georganiseerd door de onafhankelijk confederatie van ambtenarenbonden uit Turkije (KESK). Naast de 25 deelnemers van verschillende aangesloten bonden van de KESK was er een internationale delegatie van 10 vakbondsvrouwen uit Nederland, Egypte, Tunesië en Marokko. Gedurende het weekeinde werd in kaart gebracht hoe de verslechtering in arbeidsomstandigheden voor vrouwen er in deze verschillende landen uit ziet. Ook werd er informatie uitgewisseld over actiestrategieën die de vakbonden in die landen hebben gebruikt om deze verslechtering tegen te gaan. Ook zijn er plannen gemaakt voor gezamenlijke actie en internationale solidariteit om de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren. Zie het verslag van deze bijeenkomst hier: http://www.tie-netherlands.nl/node/4793.

Aanstaande workshop in Nederland: Vrouwen internationaal actief voor gewoon beter werk!

Als deel van dit project organiseren de genoemde vakbondsorganisaties nu ook een nationale workshop in Nederland met de titel: “Vrouwen internationaal actief voor gewoon beter werk!”. De workshop biedt de gelegenheid aan (vrouwelijke) werknemers, vakbondsleden en activisten om de verslechtering voor vrouwen op de arbeidsmarkt beter in kaart te brengen en ideeën uit te wisselen over hoe we deze situatie kunnen verbeteren. Hoe kunnen we ons beter organiseren op de werkvloer; welke (vakbonds) actiestrategieën werken en welke niet en hoe kan internationale solidariteit ons hierbij versterken? Drie vrouwelijke vakbondsactivisten van de onafhankelijke ambtenaren confederatie uit Turkije (KESK) zullen aanwezig zijn. Zij vertellen over hoe zij in Turkije actie voeren om de situatie voor vrouwelijke werknemers te verbeteren; gezamenlijk kunnen we plannen maken om elkaar ook internationaal in deze strijd te ondersteunen. Kom ook!

Datum: dinsdag 28 oktober

Tijd: van 9.30 – 17.30

Toegang: gratis, lunch en borrel inbegrepen.

Plaats: Het conferentiecentrum van IIRE (International Institute for Research and Education), Lombokstraat 40, Amsterdam.

Opgeven tot 23 oktober via: Judith Westhoek, Abvakabo: Judith Westhoek, JWesthoek@abvakabo.nl

Georganiseerd door: Abvakabo FNV, FNV vrouw, Netwerk Vrouwen FNV, KESK, TIE-Netherlands, Mama Cash.

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren