Jongeren organiseren in internationaal perspectief: jongeren FNV en Turkse metaalbond wisselen ideeen uit.

Printervriendelijke versieSend by email

Jongeren van FNV en Turkse Metaalbond Birlesik Metal-Is wisselen ideeën uit in Istanbul over hoe de positie van jongeren te verbeteren op de werkvloer en binnen de vakbond.

Sinds 2 jaar coördineert TIE-Netherlands een internationaal programma om de positie van jongeren, vrouwen en LGBT werkers op de werkvloer en binnen de vakbond te verbeteren. In het kader van dit project vond op zaterdag 21 februari een workshop over jongeren participatie plaats op het hoofdkantoor van de Turkse Metaalbond Birlesik Metal-Is in Istanbul. Twee vakbondsjongeren van FNV gingen daar in discussie met metaalarbeiders uit Turkije over de relevantie en uidagingen van het organiseren van jongeren.

Activeren

De workshop begon met korte presentaties over de verschillen en overeenkomsten in vakbondsorganisatie in beide landen. Sara Ham, organiser bij FNV, vertelde hierbij over de nieuwe jongerencampagne van FNV Young and United, die probeert vooral in retail en fastfood sector meer jongeren betrokken te krijgen bij de vakbond. “Een belangrijke conclusie is dat jongeren vaak niet eens negatief staan tegenover de vakbond;  het probleem is meer dat ze er maar weinig over weten”. Een jong kaderlid van DAF deed uit de doeken hoe hij zelf lid was geworden als jongere (“Ik ben lid geworden omdat mijn baas mij niet waardeerde”) en over het belang van een actieve opstelling van de vakbond: “Sinds we ons actief zijn gaan opstellen binnen DAF vinden collega’s ons makkelijker”. Sara: “Daarom is organising ook belangrijk: een omslag naar een vakbond die actief mensen betrekt, in plaats van individuele dienstverlening die niet automatisch activerend werkt”. 

Jongeren betrekken in Turkije

In dialoog met de deelnemers uit Turkije bleek al snel dat de verschillen in wetgeving maakt dat de vakbonden ook te maken hebben met verschillende problemen in het organiseren van jongeren. In tegenstelling tot Nederland, mag in Turkije maar 1 vakbond actief zijn op een werkplek. En deze wordt pas officieel erkent als ze 50+1% van de werknemers georganiseerd hebben. Daarna heeft deze vakbond, als enige op de werkplek, het recht op het afsluiten van een CAO.  Dit maakt dat als een vakbond deze meerderheid eenmaal heeft, bijna alle werknemers lid worden van deze bond: zowel de ouderen als jongeren. En omdat de meerderheid van de werknemers in de Turkse metaal sector jongeren zijn, zijn ook de meerderheid van de leden van Birlesik Metal-Is, jongeren.

Het ‘jongerenprobleem’ van de vakbonden in Turkije speelt zich dan ook vooral af op het moment dat ze een werkplek proberen te organiseren (om de 50+1% te bereiken): op het totaal aantal werknemers in Turkije is maar een erg klein deel georganiseerd (nog geen 8 %). Ook ligt er een uitdaging op het niveau van de vakbondsvertegenwoordiging. Want ook al zijn de meerderheid van de leden jong, ziet men dat niet evenredig terug in de vakbondsstructuren: de meerderheid van de vakbondsvertegenwoordigers zijn toch zo rond de 35 of ouder. 

Dit was ook terug te zien in de deelnemers, die allemaal vakbondsvertegenwoordigers waren van verschillende metaal fabrieken uit heel Turkije: maar allemaal man en rond de 35 jaar. Hierdoor verliep de discussie over het betrekken van jongeren ook soms wat moeilijk: alhoewel ze overtuigd waren van het belang van het betrekken van jongeren in het organiseren van de werkplek, lieten ze zich kritisch uit over jongeren in vertegenwoordigende posities binnen de vakbond. “Die hebben toch weinig ervaring” en “Ze moeten het toch leren van ouderen”. Zoals Sara later zei: “hiermee verwoorden ze eigenlijk een deel van het probleem. Het zou interessant geweest zijn om te horen wat de jongere leden daar zelf van gevonden zouden hebben”.

Jongerentaal

De workshop was echter erg interactief waarbij de deelnemers elkaar veel te bevragen hadden. Zo hadden de leden van Birlesik Metal-Is veel vragen over inkomensverschillen tussen jongeren en oudere werkers, over de toename van flex-contracten en over het wel of niet bestaan van ‘gele bonden’ in Nederland (een groot probleem in de Turkse vakbeweging). Van de Nederlandse deelnemers waren er vragen over de strategie die men gebruikt bij het organiseren van jongeren. Hierbij viel vooral op dat de vakbond in Turkije wat meer “informele strategieën” gebruikt om jongeren te betrekken, zoals het organiseren van een voetbal toernooi, barbecue, etc. Wellicht een interessant idee voor  de Nederlandse context?

Uiteindelijk was het duidelijk dat in beide landen een hoge urgentie bestaat voor de vakbonden om jongeren te organiseren. Het zijn de jongeren die steeds meer te maken krijgen met onzeker werk: flex-contracten, 0-uren contracten, uitzendwerk. Deze onzekere werkomstandigheden zijn in Nederland nog verder doorgevoerd dan in Turkije. Een van de deelnemers uit Turkije merkte dan ook op “In Turkije wordt vaak het argument gebruikt dat we naar Europese standaarden moeten omdat dit zogenaamd moderner zou zijn. Maar de Europese standaarden blijken juist vaak slechter als het gaat over werkzekerheid”.

In het kader van dit besef heeft Birlesik Metal-Is ook hun vakbondsstrategie aangepast: ze proberen meer een “jongeren taal” te gebruiken, gebruik te maken van sociale media en hun eisen op te nemen in CAO onderhandeling. Ook de eisen van de staking die Birlesik Metal-Is in Januari afkondigde (zie hier voor meer achtergrond) ging vooral over eisen die jongeren aangingen zoals het verkleinen van het inkomens verschil tussen jongere- en oudere metaal werkers.

Solidariteit

In het kader van de staking verklaarde Birlseik Metal-Is zich ook solidair met de ‘bezetting’ van het Universiteitsgebouw "Het Bungehuis" in Amsterdam. “Ook studenten en universitaire werkers hebben te maken met toenemende werkonzekerheid, waar wij ook mee te maken hebben en actie tegen voeren: daarom verdienen ze onze solidariteit”. De volgende dag verklaarde de Algemene Vergadering van de actievoerders in Het Bungehuis, de meerderheid jongeren, zich solidair met de staking van Birlseik Metal-Is. Een mooi activistisch einde van een interactieve bijeenkomst!

--

This activity has been part of the project Human Rights at Work. Combating discrimination regarding gender, sexual orientation and age at the workplace in Turkey with support of the European Union’s Democracy and Human Right’s Programme.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren