Project uitwisseling tussen ambtenaren in Marokko en Nederland (FNSA-Abvakabo FNV)

Printervriendelijke versieSend by email

TIE  werkt al een aantal jaren samen met de kleine, maar zeer actieve Marokkaanse vakbond FNSA (Fédération Nationale du Secteur Agricole). FNSA organiseert zowel landarbeiders als ambtenaren bij het Ministerie van Landbouw en de daaronder vallende diensten zoals de irrigatiedienst, de dienst die kleine boeren ondersteunt en de Marokkaanse Voedsel en Warenautoriteit. Gedurende een aantal jaren heeft het TIE-project zich vooral gericht op scholing en ondersteuning van de landarbeiders in de agrarische exportregio rond Agadir. Dit project wordt sinds 2013 voortgezet door FNV Bondgenoten.

Ook vanuit de ambtenaren van FNSA kwam een verzoek tot een uitwisseling met hun collega-vakbondsleden bij het Nederlandse Ministerie van Landbouw. De Marokkaanse kaderleden wilden graag ervaringen uitwisselen over vakbondsopbouw en belangenbehartiging, maar ook over het overheidsbeleid in de landbouwsector en de gevolgen die dit heeft voor de werknemers in de sector en in het bijzonder voor de ambtenaren.

In overleg met Abvakabo FNV heeft daarom in mei-juni 2014 een kleine delegatie van  kaderleden en bestuurders van deze vakbond, begeleid door een TIE-staflid, een bezoek gebracht aan Marokko om kennis te maken met hun Marokkaanse collega’s en samen met hen te bespreken of het zinvol is om een langduriger samenwerking op te bouwen. Het bezoek werd gefinancierd vanuit het Solidariteitsfonds van Abvakabo FNV. De twee deelnemende kaderleden Jan Heres en Gert Romeijn werken beide bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Tijdens het bezoek heeft de delegatie ervaringen en informatie uitgewisseld op een seminar met ongeveer 15 Marokkaanse kaderleden. Daarnaast is een bezoek gebracht aan de ONSSA (Marokkaanse tegenhanger van de NVWA), aan het Ministerie van Landbouw en de vaccinproducent Biopharma.

Wat de Abvakabo-leden erg opviel was enerzijds het fijnmazig netwerk van kaderleden op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau bij alle overheidsbedrijven en – diensten waarover FNSA beschikt,  waarbij iedere kadergroep zijn eigen onderhandelingspositie heeft en met de werkgever overlegt over de specifieke problemen van de eigen groep werknemers. Tijdens het seminar leidde dat tot een veelheid aan rapportages van de verschillende vakbondsorganisaties over hun problemen, hun strijd en wat zij bereikt hadden.
Anderzijds viel op dat FNSA een brede visie heeft op belangenbehartiging en dat de FNSA-leden nadrukkelijk solidair zijn en samen actie voeren met de landarbeiders en ook opkomen voor een landbouwbeleid dat ten goede komt aan de bevolking.

Jan en Gert: “Ja, hier in Marokko heeft de vakbond veel meer een totaalvisie (bijvoorbeeld over het landbouwbeleid) en is op zoek naar informatie om die visie te onderbouwen en te verdiepen. Terwijl wij in Nederland veel meer specialistisch gericht zijn en een beperkt taakgebied hebben, wat ten koste gaat van je blikveld in de breedte.

Door onze ervaring in de OR van de NVWA hebben wij wel meer overzicht van wat er in de NVWA gebeurt maar minder van wat er verder allemaal binnen de landbouwsector aan de hand is.

Wat mij opviel is dat wij vooral met arbeidsvoorwaarden bezig zijn, terwijl ze hier daarnaast ook veel meer met het beleid bezig zijn. Bijvoorbeeld een kaderlid die heel verontwaardigd vertelt dat maar 1,8 % van het eigendom van het bos in kaart is gebracht, en dat daarom het bos helemaal niet beschermd is.”

Jan: “Zij waren ook een spiegel voor ons. Ook al zijn de verschillen binnen Nederland veel kleiner, we  zijn in onze ontwikkeling en welvaartsgroei veel zaken kwijt geraakt, zoals betrokkenheid, verontwaardiging over hoe er met de landarbeiders wordt omgegaan. Ook spelen er culturele verschillen. Die betrokkenheid bij de werkplek en met de situatie van anderen is hier denk ik meer spontaan en van nature sterker ontwikkeld, men is directer en hartelijker, minder formeel, en er is meer onderlinge kameraadschap. Bij ons is het afstandelijk, gerationaliseerd, mensen tonen hun gevoel niet zo. Dat was misschien altijd al zo, maar dat is in de loop der tijd steeds sterker geworden. Het feit dat wij in Nederland veel basis levensvoorwaarden geïnstitutionaliseerd hebben draagt zeker ook bij aan het afnemend besef van er vóór en met elkaar moeten staan. Ik maak daar zelf ook geen uitzondering op.

We zijn op het hoofdkantoor van FNSA geweest, in een oude loods die de mensen zelf hebben opgeknapt. Voor onze begrippen ziet het er wat amateuristisch uit, maar de mensen zijn er heel trots op. Zo’n kantoor heeft voor het doel, nauw contact met werknemers, denk ik een grotere meerwaarde dan een sjiek kantoor met mooie apparatuur.”

Gert: “Het enthousiasme waarmee ze bezig zijn, ook met de inhoud van hun werk viel op. Wat mij ook opviel waren de vrouwen. Ik had verwacht dat die nogal onderaan zouden bungelen in de organisatie, maar dat was niet zo. Er waren vrouwen op hogere posities, stevig gebekt.

Ook de jongere collega’s vielen op. Ik werk zelf in een organisatie zonder jongeren, terwijl hier in Marokko wel behoorlijk wat jongeren in de vakbond actief zijn. Het idealisme spatte ervan af, zij hadden ook hele duidelijke ideeën over hoe het anders moet in Marokko (meer democratie) en verbonden dat direct met hun vakbondswerk.”

De conclusie van Abvakabo en FNSA was dat het zeker zin heeft om de onderlinge samenwerking verder uit te bouwen. Gezien de diversiteit van sectoren en groepen binnen beide vakbonden is het daarbij  belangrijk dat de problemen en het vakbondswerk herkenbaar zijn, zodat de deelnemers echt iets van elkaar kunnen leren en de diepte kunnen ingaan. Daarom is gezamenlijk een voorstel voor een vervolgproject opgesteld waarin de uitwisseling tussen werknemers van beide inspectiediensten verder wordt verdiept en daarnaast aandacht wordt besteed aan vrouwen en jongeren, twee groepen die het moeilijk hebben in Marokko en die erg gebaat kunnen zijn bij een uitwisseling met hun Nederlandse vakbondscollega’s.

- Voor meer artikelen over het werk van TIE netherlands in Marokko, klik hier
 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren