Sluiting TIE-Netherlands 2017

Printervriendelijke versieSend by email

De afgelopen 38 jaar heeft TIE-Netherlands zich ingezet voor het bouwen aan een sterke en democratische internationale vakbeweging vanaf de basis. In deze jaren organiseerde TIE honderden activiteiten waarbij werkers en vakbondsleden uit Nederland samenkwamen met collega’s uit het buitenland. Op deze manier inspireerden en versterkten zij elkaar en bouwden ze aan vakbondsmacht van onderop.

We deden dit natuurlijk niet alleen: we werkten vanuit een internationaal netwerk van verschillende vakbonden en trainingscentra. In Nederland werkten we nauw samen met kadergroepen van de FNV en verschillende NGOs.

De laatste jaren is het steeds moeilijker gebleken om financiering voor onze projecten te genereren. Onder invloed van de huidige rechtse politieke context is er binnen de ‘ontwikkelingswereld’ nog maar marginaal aandacht voor vakbondsopbouw in het Zuiden en voor de versterking van de positie van werkers als emancipatoire kracht in de samenleving.

Daarbij heeft onlangs de Nederlandse vakbond FNV, een vaste partner in onze internationale projecten, de beslissing genomen om vanuit de eigen organisatiestructuur aan internationale vakbondsopbouw vanaf de basis te doen. Dit laatste zien we zeker ook als een compliment voor ons werk.

Hiermee is echter het bestaan van TIE deels onmogelijk en deels overbodig geworden. Daarom heeft TIE-Netherlands besloten om per 1 januari 2017 haar kantoor te sluiten en haar activiteiten te beëindigen.

We willen deze periode afsluiten met een mooi en inspirerend internationaal symposium over ‘Internationaal vakbondswerk vanaf de basis’ op 21 januari 2017. Een dag van en voor activisten uit de vakbeweging uit verschillende landen, om de stem te versterken voor internationale vakbondssolidariteit vanaf de werkvloer. En een moment om successen uit heden en verleden te vieren en onze kennis en contacten op een inspirerende manier over te dragen. Meer informatie hierover vind je hier>>>

De staf en het bestuur van TIE-Netherlands bedankt alle betrokkenen bij haar internationaal vakbondswerk voor de samenwerking. 

Voor meer informatie of het afronden van lopende zaken kunt u contact opnemen met de medewerkers: Jan Cartier, Marten van den Berge, Franny Parren en Anna Ensing.  

TIE-Netherlands

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren