Nikolai Kanakh, BKDP vicevoorzitter over de samenwerking met TIE-Netherlands

Printervriendelijke versieSend by email

 

Nikolai Kanakh, BKDP vicevoorzitter over de samenwerking met TIE-Netherlands: “Ik werk sinds 2005 samen met TIE. Vanaf dat moment zie ik dat het anders gaat dan met onze vorige partners. Je voelt weinig verschil tussen de trainer en de deelnemers. Het is meer een team in plaats van dat een persoon de ander zegt wat hij/zij moet doen. Ik waardeer de open houding, het respect en het vertrouwen van de kant van TIE-Netherlands. Ik zie steeds dat onze collega’s van TIE-Netherlands het van belang vinden dat de trainingen effectief zijn. Voor mij is het altijd erg interessant om op de evaluatieseminars aanwezig te zijn, te analyseren wat er is gedaan en wat we moeten doen om onze doelen te verwezenlijken. Het is belangrijk voor onze ontwikkeling en groei.
 
Nikolai Kanakh, vice-president of BKDP, talks about the cooperation with TIE-Netherlands: "I have been working with TIE since 2005. From that moment I have noticed that this cooperation is different than with other partners. We form a team instead of one person telling other people what to do."
 
Het programma is vastgelegd in een nauwe samenwerking. We hebben discussies en beslissen samen wat we moeten doen. Het is erg effectief dat aan onze seminars niet alleen leiders deelnemen maar dat juist gewone leden ze kunnen bijwonen. De seminars over gezondheid en veiligheid op de werkplek die onze collega’s van FNV Bondgenoten organiseren zijn bijvoorbeeld erg effectief. Hun kennis en ervaring zijn heel relevant. Ook behalen we goede resultaten met de leiderschapscursussen. Bijvoorbeeld Nina Kapolovo, zij heeft een tijd geleden de leiderschapscursus afgerond en is nu al regionaal vertegenwoordiger van het vrouwen netwerk. Sinds drie jaar proberen we het werk van dit vrouwennetwerk te structureren en te versterken, met hulp van collega’s uit Nederland. Het gaat langzaam maar de resultaten zijn effectief.
 
We zijn nu bezig met de oprichting van een jongerennetwerk binnen de BKDP. Dit is zeer belangrijk voor ons omdat de toekomst van de vakbond afhangt van deze jonge mensen. Ik zie dat de kaderleden die mee hebben gedaan aan de cursussen die TIE organiseert een ander soort leiders zijn. Zij weten mensen op een andere manier te organiseren. Veel van de vakbonden gebruiken autoritaire methodes van leiding geven, zo is het systeem nou eenmaal dat we om ons heen zien. De leiderschapscursussen zijn goed omdat ze de mensen leren hoe ze op een democratische manier leiding kunnen geven.”

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren