Twee leden van de WIS- Metaal nemen deel aan seminar over CAO onderhandelingen in Minsk, Wit-Rusland

Printervriendelijke versieSend by email
In het kader van het Wit-Rusland-project (dat wordt uitgevoerd door TIE-Netherlands in samenwerking met FNV Bondgenoten) vinden er dikwijls uitwisselingen plaats tussen Nederlandse kaderleden en hun collega’s in Wit-Rusland over onderwerpen die voor beide groepen van groot belang zijn.
 
As part of the project in Belarus (maneged and implemented by TIE-Netherlands in cooperation with FNV Bondgenoten) exchanges regularly take place between Dutch union activists and their colleagues in Belarus in which they discuss topics that are relevant for both groups. The project aims to contribute, by means of trainings and seminars, to the strengthening of the position of the independent unions in Belarus. These are, due to the pressure of the repressive regime and the corrupt state unions, involved in a continuous struggle for survival. 
 
Het project dient door middel van trainingen en seminars bij te dragen aan de versterking van de positie van de onafhankelijke vakbonden in Wit-Rusland. Deze zijn onder druk van een repressief regime en corrupte staatsbonden in een voortdurende overlevingsstrijd verwikkeld.
 
Het seminar van 6-7 maart 2010 was er op gericht om een aantal kaderleden en leiders van de onafhankelijke vakbonden handvatten te bieden om op een effectievere manier onderhandelingen te voeren met het management. Het seminar had een praktische inslag; eerst vond er een presentatie plaats van Rob Brand en Peter Koch (leden van de WIS-Metaal) over de onderhandelingspraktijk in Nederland. Daarna kregen de deelnemers als opdracht om de problemen in kaart te brengen die zij op de weg van een onderhandeling tegenkomen. In rollenspellen hebben de deelnemers hun ideeën en strategieën in de praktijk gebracht. Het werd al snel duidelijk dat voor succesvolle onderhandelingen een goede voorbereiding een absolute ‘must’ is.  Rob en Peter hebben vooral benadrukt dat het van wezenlijk belang is dat de leden en kaderleden zelf bepalen wat er in de CAO-voorstellen komt, en dat de onderhandelaars steeds moeten terugkoppelen naar de leden. Alleen zo kan er druk op het management gezet worden en kunnen de leden als het nodig is ook gemobiliseerd worden.
 
Tijdens het seminar was ook een juriste aanwezig die kan aangeven wat de wettelijke procedures zijn. Deze worden dikwijls door de managers van de staatsbedrijven in Wit-Rusland genegeerd. Peter: “de juriste was veelvuldig aan het woord en er werd druk gepraat en gediscussieerd. Er was een groep mijnwerkers aanwezig waarvan wij moeten zeggen dat die met goede ideeën en moedige uitspraken de rest van de mensen positief beïnvloeden. Men kwam gezamenlijk tot het besluit om een soort basis onderhandelingsbrief te formuleren die eenieder kan aanpassen aan zijn specifieke belangen. Wat Rob en mij het meest positief verraste was het feit dat de deelnemer met elkaar hebben afgesproken dat ze contact houden om elkaar te ondersteunen. Met name dit heeft ons ervan overtuigd dat ook onze bijdrage goed geweest is omdat wij steeds hebben benadrukt dat men veel meer kan bereiken als men dingen gezamenlijk doet.”
 
Uitwisselingen als deze hebben vaak een dubbele werking; naast dat het een positieve ervaring is om bij te kunnen dragen aan de versterking van vaardigheden en kennis van hun collega’s geven de Nederlandse kaderleden aan dat zij leren om ‘over de grens’ te kijken. Het geeft hen energie en motivatie om ook in Nederland te blijven streven naar zoveel mogelijk actieve participatie van vakbondsleden. Verworvenheden zijn nooit absoluut; het is een dagelijkse noodzaak om te blijven strijden voor behoud en verbetering van onze rechten.
 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren