Nederlandse kaderleden actief in Wit-Rusland

Printervriendelijke versieSend by email

Ton Kitzen en Wim Dekkers hebben op hun werk bij DSM Limburg een ruime ervaring opgedaan met veiligheid en gezondheid op de werkplek. Sinds 2009 geven zij seminars aan kaderleden in Wit-Rusland om deze ervaring door te geven en de vakbond te versterken.  

 

Ton Kitzen and Wim Dekkers, as employeesof DSM Limburg, gained lots of experience in the field of health and safety at the workplace. Since 2009 they have been providing seminars for unionmembers in Belarus in order to pass this experience on and strengthen the union.

In mei 2009 startten Ton Kitzen en Wim Dekkers het project “Train the Trainer” in Wit-Rusland (Belarus). Het doel van dit project is om leden van de Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) te leren meer structuur aan te brengen in hun organisatie of bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. Ton en Wim: “Het bijbrengen van kennis en structuur op dit gebied is belangrijk bij het werven en opleiden van nieuwe kaderleden binnen hun organisatie en goed voor de vakbond.” Het project wordt gefinancierd uit het Solidariteitsfonds van FNV Bondgenoten.

Gebrek aan kennis

Ton en Wim merkten bij hun bezoeken aan Belarus dat er weinig structuur is op het vlak van veiligheid en gezondheid op de werkvloer (VG&W). Ton en Wim: “Er is een groot gebrek aan kennis over VG&W, bij zowel de werknemers als ook bij de werkgever. Er is geen theoretische kennis over arbeidsomstandigheden. Ook de experts hebben weinig kennis en praktijkervaring. Wij wilden mensen hier bewust van maken, ze confronteren met hun tekort aan kennis.”

“Aanvankelijk was er wat weerstand, men geloofde niet zomaar dat wat wij vertelden relevant was in de Belarussische situatie.  Door veel voorbeelden te geven en de problemen persoonlijk te maken verdween dit weerstand langzamerhand. We zeiden bijvoorbeeld ‘wat vinden jouw familieleden ervan als je ze vertelt dat je waarschijnlijk vroeg dood zult gaan door de arbeidsomstandigheden op je werkplek?’. Zij moesten hun hele manier van denken omzetten.”

Volgens Ton en Wim wordt de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden in Belarus niet nageleefd omdat werknemers het niet snappen en werkgevers er op deze manier gemakkelijk onderuit komen.   Ton en Wim: “Het kunstje is om de wetgeving ‘bereikbaar’ te maken voor mensen. Wij hebben geprobeerd om vanuit onze ervaring, waar wij in 30 jaar tegenaan zijn gelopen, informatie te geven die klopt, die aansluit bij de nieuwste inzichten, maar voor iedereen te volgen is. Je moet de regels vertalen en mensen goed informeren. “

Organisatie opzetten

Ton en Wim willen in Belarus niet alleen kennis over VG&W bieden maar ook helpen een organisatie op te zetten: “Kennis is nodig om iets te veranderen. Maar om kennis te vergaren is het nodig om structureel te werken en een organisatie neer te zetten. Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren is ‘organising’ nodig. Je moet samen een aantal problemen selecteren die mensen aanspreken en dierealiseerbaar zijn. Dan kun je met z’n allen aan hetzelfde touw gaan trekken.”

Ton en Wim hebben in het afgelopen jaar drie seminars gegeven. Met behulp van 12 modules hebben ze geprobeerd om abstracte en ingewikkelde kennis begrijpelijk en concreet te maken. “Dat sluit aan bij het “train the trainer” principe: je wilt dat mensen de kennis weer aan hun collega’s doorgeven.” De deelnemers waren een groep van 20 mensen, met een vaste kern van ca 6 mensen. De mensen die meededen zijn gemotiveerd en van relatief hoog niveau.

Ook zetten zij een checklist op en een handleiding voor risico-analyse. Aan de checklist zit een oplossingsmodel vast. Een ander seminar ging vooral over gezondheid. Ton en Wim: “op verzoek van de deelnemers zijn wij vooral ingegaan op ‘heatstress’ en ‘coldstress’.” Met behulp van rollenspellen hebben ze gewerkt aan het opzetten van een ARBO-commissie en over de kernpunten van onderhandelen. Ton en Wim: “Wij proberen mensen opstandig te maken, en we bouwen een structuur op om die frustratie kwijt te kunnen.”

Belangrijk is dat de Belarussen zelf de inhoud van de cursus in de hand houden: “Tijdens de seminars hebben we voortdurend teruggekoppeld en zo de cursus voortgebouwd. Het is belangrijk om steeds de verantwoordelijkheid terug te geven aan de Belarussen.”

Vooruitgang

Ton en Wim zien al vooruitgang dankzij hun seminars. “Ondertussen zijn er in enkele bedrijven in Belarus arbo-commissies opgezet. Men beseft nu dat ze voor zichzelf op moeten komen om de situatie te veranderen.” Maar ze gaan door met hun seminars. “Er zouden ARBO-commissies moeten komen per bedrijf, regionaal en landelijk. Deze moeten een beleid, doelstelling en protocol hebben. Ons idee is nu om door te werken met de groep die al getraind is en hiermee regionale ARBO-commissies op te richten. Zij kunnen alle informatie weer aan anderen doorgeven. Wij kunnen ze begeleiden en samen met hun de regionale trainingen ontwikkelen.”

Ton en Wim hebben een website opgezet waarop zij verslag doen van hun activiteiten in Belarus. Hier zijn verslagen te vinden van elk seminar: www.train-the-trainer.nl. Ook zijn zij bezig met het schrijven van een handboek waarin alle bruikbare informatie uit hun cursus terug te vinden is. Dat handboek kan uiteindelijk gebruikt worden door de ARBO-commissies. “Dat is belangrijk voor de continuïteit.”

 

 

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren