Kennismaking tussen metaalbonden om samenwerking te stimuleren

Printervriendelijke versieSend by email
Tussen 25 en 28 juni vond in Gönen, Turkije, een uitwisseling plaats tussen Turkse, Russische, en Nederlandse vakbondsleden uit de metaalsector. Het was een eerste kennismaking om een mogelijke samenwerking tussen de betrokken  vakbonden uit de drie landen op te zetten. 

In Gonen between 25 and 28 June, an exchange took place between Turkish, Russian and Dutch union members working in the metalsector. It was a first introduction in order to set up the cooperation between the unions from the three countries.   

 
In het kader van het project ‘Turkije metaal’ organiseerde TIE-Netherlands in het laatste weekeinde van juni een bijeenkomst waarin leden van de Turkse vakbond BMIS, de Russische MPRA en het Nederlandse FNV Bondgenoten ervaringen uitwisselden. De leden van de drie bonden besproken hoe ze van elkaar kunnen leren en hoe hun verschillende ervaringen de andere bonden kunnen ondersteunen in hun werk. Zij kwamen bijeen in een scholingscentrum voor vakbondsleden van BMIS aan de oever van de zee van Marmara in Gönen, Turkije.
 
De uitwisseling zorgde voor kennisopbouw en begrip tussen vakbondsleden met zeer verschillende achtergronden en werkwijzen. 
 
Moeizaam vakbondswerk
De Turkse BMIS is de metaalbond van de DISK, een kleine en linkse vakcentrale in Turkije. De omstandigheden in Turkije zorgen voor moeizaam vakbondswerk. De Turkse wetgeving met betrekking tot vakbonden komt nog uit de tijd van de militaire dictatuur en zorgt ervoor dat het zeer moeilijk is om in een bedrijf een erkende vakbond op te zetten. Een gevolg hiervan is dat slechts 5% van de werknemers in Turkije georganiseerd is.
 
In de metaalsector werken werkgevers veelal samen met de gele bond Türk Metal. Samen proberen zij te verhinderen dat werknemers zich naar vrije keuze organiseren in een vakbond zoals BMIS. Door deze omstandigheden hebben de Turkse vakbondsleden veel ervaring weten te ontwikkelen in speciale organising – methoden: organising moet in het geheim plaatsvinden totdat een grote meerderheid van de werknemers georganiseerd is. Na de ‘coming-out’ van de vakbond volgen altijd ontslagen. Daartegen moet dan weer langdurig actie gevoerd worden. Deze ervaringen vormden een belangrijke bijdrage aan de uitwisseling.
 
Multinationals
De Russische MPRA heeft in het bijzonder ervaring met het organiseren van werknemers in multinationals, waar vooral veel jongeren werken. De ervaring van de Turkse bond met organising sprak de Russische collega’s dan ook zeer aan en er is gesproken over mogelijke toekomstige samenwerkingsplannen op dit gebied.  
De Nederlandse delegatie bestond uit twee kaderleden  van DAF (John van der Aa en Dennis Vereggen) en één gepensioneerd vakbondslid (Piet de Vries), allen lid van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS)-Metaal.
 
Militante cultuur
De militante vakbondscultuur van de Turkse BMIS kwam de Nederlanders enigszins ongewoon voor. Toch is dit voor de Turkse leden functioneel; zij moeten vechten voor hun bestaan en de strijdbaarheid helpt hun hierbij. De Nederlandse vakbeweging had voor de oorlog ook een heel militante cultuur; dat is geleidelijk veranderd naarmate de vakbond een sterkere positie kreeg binnen het bedrijf en in de maatschappij.
 
Vorige week nog zijn de president van BMIS, de regionale secretaris en zijn in Gönen aanwezige afgevaardigde Talat Celik door de politie gearresteerd toen zij steun betuigden aan hun ontslagen leden die zich georganiseerd hadden in een fabriek vlakbij Duzce.   
Sommige Turkse collega’s hadden moeite met de positie van de Nederlandse vakbond bij een bedrijf als DAF. Zij vonden het moeilijk te begrijpen dat de vakbond bij DAF ermee akkoord gaat dat een deel van de werknemers op basis van tijdelijke contracten werkt. De Nederlanders gaven aan dat zij ook rekening moesten houden met de concurrentiepositie van DAF; tenslotte hebben zij al eens een faillissement meegemaakt.
 
Het voorbeeld van TPG-Post maakte indruk op de Turkse collega’s. Zij wilden graag meer weten over de gevolgen van privatisering en flexibilisering in Nederland. Zij waren ook geïnteresseerd om meer te weten over het model van ‘vaste kern’ en ‘flexibele schil’ zoals Nederlandse bedrijven dat steeds meer hanteren onder druk van de scherpe internationale concurrentie.
 
Een belangrijke bijdrage vanuit Nederland was hun aanzienlijke ervaring omtrent kaderopbouw. De FNV leden boden ook hun kennis op gebied van Veiligheid en Gezondheid op de Werkvloer aan de Turkse vakbond aan, omdat de laatste zich vrijwel alleen richt op organising. Ook is de optie geopperd om een bezoek aan de Turkse vakbond te faciliteren van Nederlandse kaderleden met veel expertise op dit gebied.
 
Vervolg samenwerking
Tijdens de bijeenkomst in Turkije is het duidelijk geworden waar de zwakke en sterke punten van elke bond liggen. Met de uitwisseling hopen de vakbondsleden elkaar te kunnen ondersteunen. In de komende weken zal daarom gewerkt worden aan voorstellen om vervolg aan de samenwerking te geven.
 
Contactpersoon: Jan Cartier

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren