Zwangerschap op de vakbondsagenda

Printervriendelijke versieSend by email

Vrouwen van het Vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie in Wit Rusland (BKDP) kwamen op 17 en 18 september bijeen in een gender-seminar over veiligheid en gezondheid op de werkplek. Zij bespraken hoe zij thema’s als rechten voor zwangere vrouwen en moeders op de vakbondsagenda kunnen krijgen. Anneke van Wezel, kaderlid van FNV Bondgenoten en expert op het gebied van dit thema, en vertegenwoordigers van TIE-Netherlands faciliteerden het seminar.

 

Women of the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) Women's Network met in a gender seminar on health and safety at the workplace at September 17 and 18 . They discussed how to get topics as rights for pregnant women and mothers on the union agenda. Anneke van Wezel, union activist at FNV Bondgenoten and expert in this field, and representatives of TIE-Netherlands, facilitated the seminar. 
 

Het gender-seminar is voortgekomen uit een initiatief van de Werkgroep Internationale Samenwerking van de sector Industrie (WIS Industrie). Aanleiding waren de positieve ervaring met de eerder georganiseerde seminars over Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) op de werkplek in Belarus, en de interesse van het Vrouwennetwerk van de BKDP om meer te weten over gender en VGW.   

Tien vrouwen en één man namen deel aan het seminar. Onder hen waren werknemers uit de metaalindustrie en mijnbouw, en vrouwen die werken in de kledingproductie of in een winkel. Samen probeerden zij een begin te maken met een plan om de situatie van zwangere vrouwen en moeders op de werkplek te verbeteren. Zij kregen hierbij ondersteuning van Anneke van Wezel, kaderlid van FNV Bondgenoten en expert op het gebied van zwangerschap en gezondheid op de werkvloer.  

Genderongelijkheid

Er bestaat een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Belarus. Volgens VN cijfers verdienen vrouwen gemiddeld 64% van het salaris van mannen, voor hetzelfde werk. Geschoolde vrouwen hebben moeite om een geschikte baan te vinden en zijn ondervertegenwoordigd in politiek en bestuursraden.

Belarus heeft ILO Conventie 183 over Bescherming van Moederschap (Maternity Protection) in 2004 getekend. Ook de nationale wetgeving besteedt aandacht aan gezond en veilig moederschap. Helaas zien vrouwen deze rechten in de prakrijk niet altijd terug. Werkgevers vragen vrouwen dikwijls of zij zwanger is of kinderen heeft. Op basis hiervan kan besloten worden haar niet aan te nemen. Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof is door de wet geregeld, maar na een lang verlof zijn vrouwen meestal hun baan kwijt.       

Tenslotte is het ook binnen de onafhankelijke vakbond moeilijk voor vrouwen om leiderschapsposities te bekleden en zaken zoals kinderopvang, zwangerschapsverlof, en alternatief werk voor zwangere vrouwen op de agenda van de vakbond te krijgen.

Geen gunst maar een recht

Tijdens het tweedaagse seminar werd ingegaan op nationale en internationale wetgeving betreffende dit thema; vrouwen praatten over omstandigheden van zwangere vrouwen en moeders in de verschillende bedrijven. Maar ook het thema van vaderschap kwam aan bod. Anneke van Wezel gaf praktische tips om de gezondheid van moeder en kind tijdens het werk te bevorderen; de groep werkte aan het formuleren van een realistisch actieplan; en oefende tactieken om over dit thema te onderhandelen met (mannelijke) vakbondsleiders.

Het gebrek aan goede kennis over rechten van zwangere vrouwen en moeders zagen de deelnemers als een belangrijk probleem. Deze kennis is vaak niet aanwezig bij vrouwen, en nog veel minder bij mannen. Zwangere vrouwen ‘besluiten’ vaak om ongezonde arbeidsomstandigheden te accepteren, omdat hier een financiële compensatie tegenoverstaat. Zij zien het toekennen van hun arbeidsrechten veelal als een gunst in plaats van als een recht.   

Door het werken in kleine groepjes, interactieve discussies rondom stellingen en het gebruik van rollenspellen dachten deelnemers actief mee over problemen en mogelijke oplossingen. 

De deelnemers sloten af met een persoonlijke toezegging over wat zij op korte termijn zullen ondernemen. Voor de meesten lag dit op het vlak van de verspreiding van relevante informatie via vakbondsbladen en nieuwsbrieven, of via persoonlijke contacten.

Het vrouwennetwerk van de BKDP zal het thema van zwanger- en moederschap op de agenda houden. In de komende maanden zullen de vrouwen verder werken aan de versterking van hun netwerk en de expertise op het gebied van gezond moederschap.  

 

Foto’s van het seminar zijn te zien op: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/76

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren