Kaderleden maken samen met Wit Russische vakbond een plan voor Veiligheid en Gezondheid

Printervriendelijke versieSend by email

Van 23 tot 25 oktober bezochten kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers de BKDP in Belarus. Zij evalueerden met de deelnemers de drie eerdere seminars over Veiligheid en Gezondheid en maakten gezamenlijk een plan voor vier vervolgseminars.


Between October 23 and 25 union activists Ton Kitzen and Wim Dekkers visited the BKDP in Belarus. They evaluated with the participants the three previous seminars on Health and Safety and together set up a plan for four follow-up seminars. 


In mei 2009 startten Ton Kitzen en Wim Dekkers het project “Train the Trainer” in Wit-Rusland (Belarus). Het doel van dit project is om leden van de Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) te leren meer structuur aan te brengen in hun organisatie of bedrijf op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. Ton en Wim: “Het bijbrengen van kennis en structuur op dit gebied is belangrijk bij het werven en opleiden van nieuwe kaderleden binnen hun organisatie en goed voor de vakbond.” Het project wordt gefinancierd uit het Solidariteitsfonds van FNV Bondgenoten.

In de drie seminars die zij in 2009 en 2010 organiseerden gingen ze met name in op kennis omtrent VG&W. Tijdens dit seminar in oktober stond het opbouwen van een structuur, om zo het geleerde te verduurzamen, centraal. 

Bruikbare informatie
Het seminar bestond uit drie dagen en had, naast het bestuur van BKDP, een groep van tien deelnemers; de meeste hadden ook in vorige seminars deelgenomen. Enkelen van hen zijn actief als arbeidsinspecteurs. Eén voor één leggen ze uit hoe ze de kennis van voorgaande seminars in hun werk hebben kunnen gebruiken.  Zo zegt een medewerker van de Polotsk Fiber Glas fabriek: “Na de vorige seminars hebben we een ARBO commissie opgericht van 3 personen; dit is nu volledig geaccepteerd binnen het bedrijf. We praten nu geregeld met de werknemers over Arbo, en kaarten problemen aan binnen de vakbond en bij het management. Voordat de commissie er was werd er niets aan problemen gedaan. Toen de temperatuur de afgelopen zomer binnen opliep tot 50 graden, is de commissie in onderhandeling gegaan met de werkgever. Dankzij de kennis uit de vorige seminars over ‘heat stress’ konden we aantonen welke risico’s we liepen.  Hiermee konden we onze eis onderbouwen.”

Eén van de inspecteurs geeft aan dat er binnen de BKDP een programma in de maak is voor de meest actieve veiligheidsvertegenwoordigers in bedrijven. Om ARBO op een hoger niveau te krijgen is afgesproken het ‘Train the Trainer’ programma van Ton en Wim als basis te gebruiken.

Structuur opbouwen
Dan is het tijd om vervolg te geven aan de ontwikkelingen. Ton en Wim doen een voorstel om Belarus op te delen in regio’s en adviescomissies op te richten waar ARBO comissies uit bedrijven in vertegenwoordigd zijn. Per regio zouden twee trainers worden aangesteld, en op BKDP niveau een senior trainer. In elke regio ondersteunen Ton en Wim in de komende maanden een seminar. Op deze manier komt de kennis over VG&W terecht bij vakbondsafdelingen in het hele land. Om de toekomstige trainers goed voor te bereiden gaan Ton en Wim ook in op leer- en lesvaardigheden.

Per bedrijf maken de deelnemers een lijst van de voornaamste risico’s. Deze variëren van ‘heat-and coldstress’ tot ‘explosie gevaar’ en ‘gebrekkige kennis over schadelijke stoffen’. De genoemde risco’s zullen de leidraad gaan vormen voor deinvulling van de vier vervolgseminars.  In 2011 zal het eerste vervolgseminar weer van start gaan.

Een aantal foto’s van het seminar is te zien op: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/91
Meer informatie over de seminars van Ton en Wim is te vinden op: http://www.tie-netherlands.nl/node/1904

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren