TIE-Netherlands organiseert discussie avond met drie Chileense vakbondsleden uit de supermarktsector

Printervriendelijke versieSend by email

Met de participatie van drie Chileense vakbondsleden organiseert TIE-Netherlands een discussieavond over de rol van Chileense vakbonden in de protesten tegen het neo-liberale beleid van de huidige regering van Piñera in Chili. Ook speciale aandacht voor organisatie binnen de supermarktsector in Chili die sinds 2009 voor een groot deel werd overgenomen door de beruchte multinational Wal-Mart uit de VS. 

Een half jaar geleden gingen studenten in Chili massaal de straat op om te protesteren voor hervormingen van het onderwijssysteem. Al snel sloten andere sectoren zich aan en verbrede de protesten zich tot een breed gedragen verzet tegen de huidige rechtse regering van Piñera. Naast de studenten, speelden vakbonden een belangrijke rol. De vakbonden van de Chileense vakcentrale CUT sloten zich aan bij de demonstraties en kondigden een nationale staking af op 24 en 25 Augustus. De bonden eisten een nieuw economisch model, een nieuwe grondwet en nieuwe arbeidswetgeving.  

Veel van de eisen van de demonstranten zijn gericht tegen het neoliberale beleid wat stamt uit de tijd van de dictatuur van Pinochet. Toen werd de fundering gelegd voor vergaande privatisering van onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Ook werden de grenzen opengezet voor investeringen door multinationals, waarbij het vaak niet zo nauw werd genomen met de arbeidsrechten van de werknemers en rechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Met drie vakbondsleden uit Chili zullen we de recente ontwikkelingen rond de protesten in Chili bespreken. Ten eerste zullen we ingaan op verzet tegen arbeidsrechtenschendingen door multinationals in Chili.  Specifiek gaan we hierbij in op de case van Wal-Mart. Wal-mart, bekent om z’n grove arbeidsrechtenschendingen wereldwijd, kocht in 2009 de Chileense supermarktketen Distribución y Servicio, D&S op. De drie vakbondsleden zijn allen betrokken bij het organiseren van werknemers en het afdwingen van betere arbeidsomstandigheden binnen Wal-Mart supermarkten en distributiecentra. Ten tweede zullen we de participatie van de vakbonden binnen de bredere protestbeweging in Chili bediscussiëren. Wat is de laatste stand van zaken, hoe wordt er samengewerkt tussen de verschillende groepen, wat zijn de eisen, en wat kunnen we er in de Nederlandse context van leren en hoe kunnen we solidariteit vorm geven.   

Datum: 12-11-2011
Tijden:
18.30 -  deur open en Chileense soep.
20.00 - start discussie
22.00 - drinks
Entree: gratis
Taal: Nederlands/Spaans
Place -to-be: Budapest, Pesthuislaan, WG-Terrein complex, Paviljoen 2, Amsterdam.
Georganiseerd door: Tie-Netherlands, Tie-Chile, Noticias en Ojala.
 

 

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren