Vakbondslente in Turkije

Printervriendelijke versieSend by email
 
Bosch-Turkije binnen twee dagen georganiseerd

De Turkse metaalbond BMIS krijgt sinds begin 2011 ondersteuning van de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) metaal van FNV Bondgenoten en TIE-Netherlands. De samenwerking is gericht og scholing en uitwisselingen over kaderopbouw, veiligheid en gezondheid, organising en vrouwenbeleid. Deze maand berichtte BMIS dat het ledental van BMIS in één klap flink is toegenomen door de massale inschrijving van werknemers bij het bedrijf BOSCH in Bursa. Klaas Zwart, kaderlid bij Tata Steel: “Het is ongelooflijk knap van die jongens en meiden van BMIS die bezig zijn met de opbouw van een vakbeweging die voor mensen knokt, dat ze dit bereikt hebben!”

Sinds begin 2011 ondersteunt de WIS-Metaal van FNV Bondgenoten een vakbondsproject in Turkije dat zich richt op versterking van de Turkse metaalvakbond Birleşik Metal-İş (BMIS-Verenigde Metaalvakbond). Het project wordt gecoördineerd door TIE-Netherlands. De vakbonden die nu BMIS vormen waren ooit de sterkste vakbonden in de Turkse metaalsector, maar de militaire dictatuur in de jaren ’80 heeft deze vakbonden jarenlang verboden en haar leiders gevangen gezet of terechtgesteld. Vanaf begin jaren ’90 is BMIS weer gelegaliseerd en veel werknemers willen zich bij haar aansluiten omdat zij succesvol opkomt voor hun belangen en goede CAO’s afsluit.

 
Naast BMIS bestaat in Turkije een gele vakbond in de metaalsector (Türk Metal), die nauw samenwerkt met de werkgevers en niet voor de belangen van werknemers opkomt. BMIS is daarom de enige Turkse metaalvakbond die is aangesloten bij de Internationale Metaalbond(IMB). In Turkije is het erg moeilijk voor werknemers om zich te organiseren of zich bij een andere vakbond aan te sluiten doordat de nog steeds geldende wetgeving uit de dictatuur daartoe veel obstakels opwerpt. De wet verplicht elke werknemer om dat lidmaatschap bij de notaris vast te leggen tegen betaling van 70 euro. Als zich meer dan 51% van de werknemers op deze manier hebben ingeschreven, dan moet de vakbond de ledenlijst naar het Ministerie van Arbeid sturen voor registratie. Het Ministerie stuurt de lijst dan naar de werkgever, die altijd bezwaar maakt en bovendien direct de leiders van de nieuwe vakbond ontslaat. Als de werkgever tegenwerkt kan het 3-5 jaar duren voordat de vakbond uiteindelijk moet worden erkend en de werkgever een CAO moet afsluiten. In de tussentijd moeten de werknemers meestal langdurig actie voeren om hun ontslagen collega’s weer in dienst te krijgen. Als gevolg hiervan had BMIS eind vorig jaar nog steeds relatief weinig leden, ook al groeide het ledental langzaam.
 
De WIS-Metaal steunt BMIS met scholing en uitwisselingen over kaderopbouw, veiligheid en gezondheid, organising en vrouwenbeleid. Op verzoek van BMIS heeft de WIS-Metaal bovendien eind vorig jaar een extra budget ter beschikking gesteld voor de organisatie van een grote Duitse multinational te Bursa, waarvan de werknemers massaal de wens te kennen hadden gegeven om over te stappen van Türk Metal naar BMIS.
 
De afgelopen maanden zijn alle werknemers van dit bedrijf benaderd door kaderleden en vrijwillige organisers van BMIS met de vraag of zij de overstap aandurfden. BMIS mikte op 75-80%, omdat zij absoluut zeker wilde zijn dat zij een meerderheid van 51% zou behouden als het bedrijf zou beginnen de werknemers te intimideren.
 
Op 16 maart ontvingen wij bericht van BMIS dat zich op 14 en 15 maart meer dan ¾ van de 6000 vakbondsleden bij het bedrijf Bosch te Bursa in één gigantische marathonsessie bij de notaris hebben overgeschreven van Türk Metal naar BMIS. Op die dagen verzamelden de arbeiders zich aan de poorten van de fabriek en liepen samen met vertegenwoordigers van BMIS naar een nabij gelegen sporthal waar de inschrijving plaats vond. Hiermee heeft BMIS nu de meerderheid van de leden in de fabriek georganiseerd en daarmee heeft zij het recht verworven om als vertegenwoordiger van de werknemers op te treden en CAO’s te ondertekenen. BMIS blijft bezig met ook zoveel mogelijk van de resterende werknemers nog in te schrijven.
 
 
Deze historische gebeurtenis heeft groot enthousiasme losgemaakt onder de metaalwerknemers in Bursa, die zich nu massaal bij BMIS melden om lid te worden. Zo besloten bijvoorbeeld de werknemers van het nabijgelegen BOSCH REXROTH, een toeleveringsbedrijf van BOSCH, om zich ook bij BMIS aan te sluiten. Op 22 maart jl. schreven 750 van de 1000 werknemers van dit bedrijf zich uit als lid van Türk Metal om zich in te schrijven bij BMIS. 
 
BMIS gaat de komende maanden nu al het mogelijke doen om de interne organisatie bij Bosch te versterken, de nieuwe leden scholing te bieden en zich voor te bereiden op toekomstige CAO-onderhandelingen.
 
Als eerste reactie heeft het management van Bosch de leider van de nieuwe vakbondsafdeling Mustafa Sen ontslagen. BMIS gaat de komende weken een internationale campagne starten om dit ontslag ongedaan te maken. Mochten er nog meer represailles van de werkgever tegen de vakbondsleden bij Bosch volgen, dan zal zeker een beroep op de solidariteit van FNV Bondgenoten en andere zustervakbonden worden gedaan.
 
Als gevolg van het succes bij BOSCH is het ledental van BMIS in één klap flink toegenomen. Waarschijnlijk zal dit succes er toe leiden dat ook andere vakbondsleden die ontevreden zijn over het functioneren van de Türk Metal zich in de nabije toekomst zullen aansluiten bij BMIS: werknemers bij andere multinationals hebben al interesse getoond om over te stappen. Eén van de nieuw aangesloten leden sprak dan ook van het begin van een “Vakbondslente” in Bursa.
 
BMIS dankt FNV Bondgenoten en TIE uitdrukkelijk voor hun steun tijdens de afgelopen maanden, die heeft bijgedragen tot dit succes.
 
Klaas Zwart en Bert Zonneveld zijn FNV kaderleden bij Tatasteel in IJmuiden. Zij zijn de afgelopen maanden een aantal keren in Turkije geweest om hun vakbondservaringen te delen met hun Turkse collega’s.
Klaas: “Het is ongelooflijk knap van die jongens en meiden van BMIS die bezig zijn met de opbouw van een vakbeweging die voor mensen knokt, dat ze dit bereikt hebben.”
“Tijdens de eerste scholingsbijeenkomst in september jl. in Gönen werden wij door BMIS benaderd of wij hun campagne om Bosch te organiseren wilden ondersteunen. Wij hebben dit toen binnen Bondgenoten aan de orde gesteld en er is toen unaniem besloten om deze campagne te steunen.”
Bert: “Ik heb onlangs een seminar bijgewoond over veiligheid en gezondheid en ik was onder de indruk van hoe serieus en toekomstgericht de kaderleden van BMIS bezig zijn. Dit succes zal hen zeker stimuleren om op deze weg verder te gaan.”
 
Cevdet Tuluk, voorzitter WIS-Metaal: “Ik ben heel trots dat wij met kaderleden en bestuurders van zo’n vakbond kunnen samenwerken die zich zo inspant om het recht van arbeiders om zich  in een eigen bond te organisatie in te vullen, en die op deze wijze successen voor diezelfde arbeiders weet te verzilveren.”

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren