Het onmogelijke in gang gezet!

Printervriendelijke versieSend by email

Toen de Nederlandse kaderleden vorig jaar uit Brazilië terugkwamen hadden ze alles over productiemapping geleerd. In de week van 18-21 april kwamen de Brazilianen hen ondersteunen bij het in praktijk brengen van de methode in Nederland. 

“In Brazilië leeft de vakbond heel erg op de werkvloer. Je merkt ook dat de vakbond macht heeft. Dat is mooi om te zien en gaf ons inspiratie!” De vier kaderleden uit de transportsector kwamen enthousiast terug uit Brazilië. Samen met Edwin Atema van FNV Bondgenoten kregen zij in Brazilië een intensieve training in productiemapping. Productiemapping is een instrument waarin werknemers informatie verzamelen over hun werkplek, deze kennis samenbrengen, analyseren en op die manier hun positie versterken.

Terug in Nederland gingen de kaderleden aan de slag om productiemapping in hun bedrijven toe te passen. Dit ‘mappen’ was niet makkelijk in de transportbedrijven, werkgevers proiberen hun chauffeurs wat betreft informatieverstrekking voor “ met een kluitje in het riet te sturen”. Het bleek ook lastig om collega’s te betrekken; vrachtwagenchauffeurs werken veelal alleen en zien hun collega’s niet dagelijks. In de week van 16 tot 22 april bespraken de kaderleden met twee Braziliaanse vakbondsactivisten (TIE-Brasil en CUT) hun vorderingen, knelpunten en plannen. De aandacht ging vooral uit naar het vergroten van de groep ‘mappers’.  

De Brazilianen waren onder de indruk van de vorderingen van de Nederlandse kaderleden: “Productiemapping is een langzaam proces. In Brazilië hebben we veel bereikt maar zijn we ook al dertig jaar bezig. Als je ziet wat de kaderleden van transport in deze korte tijd al gedaan hebben denk ik dat ze ons gaan inhalen!”

Met rollenspellen, door discussies, groepswerk en presentaties, bespraken de kaderleden hoe ze het beste verder konden gaan. Ze leerden veel over zichzelf: hoe kun je je het beste opstellen om collega’s enthousiast te maken over mapping en waar en hoe ga je zo’n gesprek aan. Maar ook: hoe kun je informatie verzamelen en waar moet je voor uitkijken?

Op vrijdag reisde de groep naar Rotterdam om plekken te bezoeken waar informatie verzameld kan worden, in het chauffeurscafé en op de parkeerplaats. Ze legden de Brazilianen uit hoe werkgevers constructies bedenken om de chauffeurs te laten concurreren met goedkope arbeidskrachten. Hoe dat zit willen zij nu in kaart brengen.

Tijdens de week hebben de Nederlandse kaderleden de kans gehad om hun collega’s van de transportsector te vertellen over productiemapping en de uitwisseling met Brazilië. Ook hebben ze gesproken op de beleidsdag van Internationale Zaken van FNV Bondgenoten. De kaderleden zijn nu ervaringsdeskundigen en vertellen met veel enthousiasme over de moeilijkheden en resultaten van mapping.  

Braziliaans kaderlid Fabio de Godoy van de Brazilie CUT: “Ik ben heel tevreden over het resultaat van deze uitwisseling! Toen ik hier voor het eerst kwam werd gezegd dat productiemapping in de transportsector niet mogelijk was. En nu zijn de kaderleden aan het mappen! Ik weet zeker dat ze over nog eens twee jaar een veel grotere groep vormen. Ze hebben het onmogelijke in gang gezet!”

Foto’s van dit project zijn te zien op: http://www.tie-netherlands.nl/image/tid/100

 

Dit project is een samenwerking van TIE-Netherlands, FNV Bondgenoten en E-Motive (Oxfam-Novib)

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren