Persbericht van de Turkse confederatie KESK over de massale arrestatie van hun leden

Printervriendelijke versieSend by email

Op dinsdag 19 februari 2013 werden wederom tientallen leden van de onafhankelijke ambtenaren confederatie KESK opgepakt door heel Turkije. Lees hieronder het persbericht wat de KESK hierover liet uitgaan “Wij zien deze operatie als weer een bewijs van de anti- democratische opstelling van de AKP regering tegen oppositionele groepen. We willen echter laten weten dat we ons niet de mond zullen later snoeren over deze illegale intimidatie die ten doel heeft onze strijd voor arbeidsrechten en democratie te frustreren”.

Persbericht van KESK:

De arrestaties door de huidige AKP regering van bestuurders en leden van aan de KESK gerelateerde bonden gaat door. In de vroege uren van dinsdag 19 februari werden er weer tientallen KESK leden gearresteerd. Huizen van onze leden en bestuurders werden doorzocht en ook ons hoofdkantoor werd binnengevallen en doorzocht door de politie.

Volgens berichten die verschenen in de media is deze operatie gelieerd aan arrestatie bevelen tegen 167 van onze leden in 28 provincies in heel Turkije. Namens de KESK zijn we niet over deze operatie geïnformeerd, aangezien de openbare aanklager de details van de operatie gedurende de laatste 24 uur geheim heeft gehouden. We hebben dus geen exacte informatie over precieze aantallen gearresteerde leden van onze aangesloten bonden, noch weten we precies waarom ze gearresteerd zijn.Tot nu toe hebben we van onze aangesloten bonden vernomen dat er ten minste 151 van onze leden zijn gearresteerd.

Akman Şimşek, lid van het bondsbestuur van onze confederatie is ook gearresteerd in zijn huis in Antalya. Zijn kantoor in het KESK hoofdkantoor is gedurende drie en een half uur doorzocht en documenten van de KESK, waaronder zijn persoonlijke papieren, zijn in beslag genomen.

Wij zien deze operatie als weer een bewijs van de anti- democratische opstelling van de AKP regering tegen oppositionele groepen. We willen echter laten weten dat we ons niet de mond zullen later snoeren over deze illegale intimidatie die ten doel heeft onze legale strijd te frustreren. Namens de KESK eisen we een einde aan deze intimidatie en vervolging en eisen we de onmiddellijke vrijlating van onze vrienden.  

We zijn ons bewust dat deze repressie een gevolg is van onze strijd voor arbeidsrechten, ons verzet tegen uitbuiting, onze inzet voor een vredesproces in Turkije, ons streven voor onafhankelijkheid en tegen imperialistische politiek en ter bevordering van broederschap en verzet tegen rascisme en chauvisnisme. We weten dat juist op het moment dat we ons inzetten tegen de uitbuiting door de huidige status quo we geconfronteerd zullen worden met tegenwerking van het huidige regime.

We willen duidelijk maken dat de KESK en hun kameraden zich blijvend zullen inzetten voor de strijd voor arbeidsrechten en democratie; en dat de KESK vastberaden en vastbesloten is zich te verzetten tegen deze illegale praktijken van het huidige regime.

We verzoeken de aangesloten bonden van de ITUC en ETUC om tegen deze acties te protesteren en de Turkse regering aan te spreken op hun onrechtmatige en ondemocratische opstelling.

Bij voorbaad dank voor Uw solidariteit en steun.

 

Lami Özgen

Voorzitter van de KESK

 

  

(Kesk leden worden gearresteerd tijdens de vorige massale arrestatie golf in juni 2012)

Zie hier ook de internationale campagne die Labour Start opzette in solidariteit met de KESK. Klik op deze link om een protest brief te sturen naar de premier van Turkije.

Ook de International Trade Union Confederation bracht een statement uit over de arrestaties, zie daarvoor deze pagina van hun website.

 

TIE was samen met een delegatie van AbvaKabo FNV en FNV Vrouw afgelopen december in Ankara aanwezig als internationale waarnemers bij een rechtszaak tegen al eerder gearresteerde vrouwelijke vakbondsleden van de KESK. De huidige operatie laat zien dat solidariteit met de onafhankelijke vakbeweging in Turkije, en de KESK specifiek, urgent blijft! Zie voor een verslag van het solidariteitsbezoek en meer achtergrond informatie:

http://www.tie-netherlands.nl/node/4222

http://www.fnvvrouw.nl/actueel/nieuwscommentaren/30/FNV+Vrouwen+bij+rechtszitting+vakbondsvrouwen+in+Turkije

 

 

Engelse versie van het persbericht, zoals dat bij ons binnenkwam:

Dear Friends,

AKP government is continuing its arresting and charging operations against KESK-affiliated trade unions’ executives and members. Yesterday, again, at early hours of the morning KESK affiliated trade unions’ executives and members were taken under custody. Houses of trade unionists and the headquarters’ Office of KESK were searched by the police officers.

In accordance with the information disseminated through the media this operation and searches are related to the warrants of arrest issued for 167 people in 28 provinces of Turkey. We, however, have not been informed about the scope of the arrests and warrants yet. Prosecutors’ office keeps details as secret for 24 hours. Thus, we do not have the exact figures of arrested trade unionists from our affiliates. We have not been informed about the reasons of the arrests either. We, however, could find out that 151 trade unionists were taken under custody.

Akman Şimşek, KESK’s executive board member were also arrested from his house in Antalya within the scope of this operation. His office in the KESK' Headquarters was searched by the police for 3.5 hours.

We consider such operations as the indicators of anti-democratic attitudes of the AKP Government against opponent sects. It should be noted that we did not and will not keep quiet about such illegal and actual harassment that aim to block our legal struggle. As KESK, we want harassment and repressions by searches, arrests and prosecutions to be ended and our friends to be released immediately.

We are all well aware of that when we determinedly defend labor’s rights in opposition to exploitation, peace against war, independence against imperialist projects, fraternity of the peoples against racism and chauvinism and when we express our commitment to resist to the repressions and harassment of the order of exploitation, we encounter such an oppressive picture. It should be noted also that KESK and their friends will continue to exalt struggle for labor and democracy and KESK will continue to be against unlawfulness and go on to challenge this picture.

We kindly request from all affiliates of ITUC and ETUC to protest and urge Turkish Government concerning its such unlawful and antidemocratic attitudes.

Thank you in advance for your solidarity and support.

 

Lami Özgen

KESK's President

 

 

(Handen af van de KESK)

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren