SP stelt kamervragen over repressie tegen Turkse vakbeweging nav gesprek TIE/AbvaKaboFNV

Printervriendelijke versieSend by email

Eerder deze maand berichtte TIE-Netherlands over de massale arrestaties in Turkije van vakbondsleden van de KESK. In 28 verschillende steden werden 167 arrestatiebevelen uitgevaardigd en uiteindelijk 112 vakbondsleden gearresteerd. Hierop vroeg TIE samen met een delegatie van AbvaKabo FNV een gesprek aan met de buitenlandfractie van de Socialistische Partij. Deze week stelde de SP in de personen van Sadet Karabulut en Harry van Bommel kamervragen over de kwestie aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meerdere keren luidde TIE-Netherlands de noodklok met betrekking tot de toenemende repressie in Turkije richting de Turkse vakbeweging (zie onder andere hier en hier en hier). Specifiek de vakbondsleden van de aan de KESK (ambtenaren confederatie) gerelateerde bonden krijgen vanwege hun kritische opstelling in toenbemende mate te maken met tegenwerking vanuit de overheid. Hierbij zitten inmiddels honderden van hun leden gevangen, zijn hun kantoren meerdere keren overvallen en vakbondsmateriaal in beslag genomen, en lopen er verschillende slepende rechtzaken tegen de leden. De laatste arrestatiegolf hierbij was afgelopen 19 februari, waarbij er wederom 112 leden zijn opgepakt en het hoofdkantoor weer werd beinnen gevallen (zie dit persbericht).

 

In december vorig jaar waren vertegenwoordigers van TIE en AbvaKabo FNV als internationale waarnemers aanwezig bij een rechtszaak tegen de leden van het vrouwennetwerk van de KESK (zie dit verslag). In overleg met Sadet Karabulut en Jip van Dort besloot de SP kamervragen te stellen over deze kwestie aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel faciliteert TIE Netherlands het opzetten van een samenwerkingsverband tussen het vrouwennetwerk van de KESK, AbvaKabo FNV en FNV Vrouw. In het kader van deze samenwerking zullen we de ontwikkelingen blijven volgen en om solidariteit blijven vragen.

--

Vragen van de leden Van Bommel en Karabulut (beiden SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over in Turkije opgepakte vakbondsleden

  1. Kent u het bericht ‘Turkish police target leftists after U.S. embassy bombing’? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat de Turkse politie na het dodelijke incident bij de Amerikaanse ambassade op 1 februari 2013 167 arrestatiebevelen heeft uitgevaardigd en dat inmiddels meer dan honderd mensen, waaronder leden van de onafhankelijke vakbond KESK, zijn opgepakt? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Kunt u aangeven hoeveel van de opgepakte individuen leden van de vakbond KESK of andere vakbonden zijn?
  3. Kunt u verder bevestigen dat in het afgelopen jaar 59 leden van de KESK vanwege hun vakbondsactiviteiten zijn gedetineerd? Indien neen, wat zijn dan de feiten?   
  4. Kunt u aangeven op basis van welke beschuldiging(en) en welke wetgeving de bij vraag 2 genoemde mensen gearresteerd zijn? Betreft het hier anti-terrorismewetgeving?
  5. Deelt u de opvatting van Amnesty International dat vakbondswetten in Turkije in strijd zijn met internationale standaarden met betrekking tot vakbondsrechten? Indien neen, waarom niet? 2)
  6. Deelt u de opvatting van Human Rights Watch dat er grote problemen bestaan met betrekking tot de huidige anti-terrorismewetgeving in Turkije? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)
  7. Bent u bereid bij Turkije aandacht te vragen voor het belang dat vakbondswetgeving en anti-terrorismewetgeving in lijn met internationaal rechtelijke standaarden is en bent u bereid te pleiten voor een eerlijk proces voor de bij vraag 2 genoemde opgepakte individuen? Indien neen, waarom niet?

                                       

Bronnen:

  1. Turkish police target leftists after U.S. embassy bombing, http://www.reuters.com/article/2013/02/19/us-turkey-raids-idUSBRE91I09D20130219, 19 februari 2013.
  2. Trade Unions in Turkey, http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=11953, 2011.
  3. World report 2013, Turkey, http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/turkey?page=1, 2013.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren