Projectland Belarus

Printervriendelijke versieSend by email

for English click here

TIE-Netherlands voert sinds 1997 TIE-Netherlands projecten uit ter ondersteuning van de onafhankelijke vakbond BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) in Wit Rusland (of Belarus). In 2012 is een nieuw project van start gegaan, dat financieel ondersteund wordt door FNV Bondgenoten en de EU.  

       Wit-Rusland staat bekend als de laatste dictatuur in Europa. Het land wordt in een ijzeren greep gehouden door president Alexander Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is. Elk streven van burgers en organisaties naar vrijheid en onafhankelijkheid wordt door zijn autoritaire regiem met repressie beantwoord, soms met bruut geweld, vaak met sluipende bureaucratische middelen. Daarbij moeten vooral onafhankelijke vakbonden en media het ontgelden, die dan ook in een voortdurende overlevingsstrijd gewikkeld zijn.

       Na de presidentsverkiezingen in december 2010 is de repressie en tegenwerking door de autoriteiten verder verhard. Politieke organisaties zijn verboden en veel politieke leiders gearresteerd, ook zijn demonstraties en stakingen verboden. Voor de BKDP betekent het dat BKDP -voorzitter Alexander Yarushuk het land niet meer mag verlaten en het registreren van nieuwe vakbondsorganisaties wordt nu stelselmatig geweigerd.

       Toch is de balans niet louter negatief. Ondanks alle machtsmiddelen en intimidatie is het regime Loekasjenko er niet in geslaagd de onafhankelijke vakbeweging te vernietigen. De BKDP heeft een stabiel ledental van 10.000. Hoewel sommige leden door intimidatie hun lidmaatschap opzeggen, voegen ook steeds nieuwe leden zich bij de onafhankelijke bonden.  Bovendien staat de schending van vakbondsrechten in Wit-Rusland al jaren bovenaan de agenda van de ILO.  

       Het huidige project van TIE-Netherlands richt zich op het versterken van hun interne organisatie en de mobilisatiekracht van de BKDP en haar lidbonden. Door middel van lokale, nationale en internationale trainingen aan vakbondsleden wordt gewerkt aan betere kennis en vaardigheden om hun belangen te verdedigen. De nadruk binnen het huidige project ligt op de versterking van vier groepen kaderleden: jongeren, vrouwen, trainers en VGWM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) experts.   

       Bij de uitvoering van de projecten van TIE in Belarus zijn kaderleden van FNV Bondgenoten nauw betrokken. Via de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) Metaal van FNV Bondgenoten denken en beslissen zij mee over de richting waarop het project gaat. Door hun actieve deelname in projectactiviteiten wisselen zij kennis en ervaringen uit met hun collega’s in Wit-Rusland over onderwerpen als veiligheid, onderhandelen, organising, of gender.

       Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Train-de-Trainers programma” dat zich volledig richt op Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) op het werk. Het is opgezet, gecoördineerd en wordt gedraaid door kaderleden Ton Kitzen en Wim Dekkers. Het doel van dit project, is om leden van de BKDP te leren meer structuur aan te brengen aan hun beleid op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. In Wit-Rusland bestaat weinig structuur op het vlak van VGWM en er is een gebrek aan kennis over VGWM bij zowel de werknemers als de werkgevers. Ook de experts hebben weinig kennis en praktijkervaring over arbeidsomstandigheden. Als gevolg hiervan staan werknemers bloot aan veel gezondheidsrisico’s en ongelukken op het werk. Ton en Wim zijn sinds begin 2012 bezig met hun programma dat doorloopt tot half 2013. Eind 2012 hebben zij de BKDP het VGWM handboek overhandigd dat zij ontwikkeld hebben op basis van hun ervaring en kennis. Zie hier een filmpje van hun werk.

       Mede dankzij de projecten van TIE zijn kaderleden van de BKDP beter in staat hun belangen naar voren te brengen in het overleg met de bedrijfsleiding en de besluitvormers van de eigen vakbond. Dit geldt vooral voor de vrouwelijke leden, die sinds 2006 een BKDP Vrouwennetwerk hebben opgericht. De bond wordt steeds diverser, bijvoorbeeld door het beginnende jongerennetwerk. Verder is er meer bewustwording onder de leden ten aanzien van bijvoorbeeld corruptie; zij staan kritischer tegenover het beleid binnen de lidbonden. Tenslotte is er meer aandacht educatie van de leden: er is een educatie commissie opgericht en een nationaal comité van trainers die verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheid van training binnen de BKDP.

Links

Zie voor overzicht van artikelen over onze projecten in Belarus hier
- Voor vragen over het huidge project van TIE-Netherlands in Belarus mail Anna Ensing: anna@tie-netherlands.nl
- Voor meer informatie over de BKDP en Wit Rusland, bezoek de pagina's:

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren