Over TIE-Netherlandstest

Printervriendelijke versieSend by email

What is TIE-Netherlands?

TIE-Netherlands is committed to building and strengthening an independent and democratic trade union movement. TIE is part of an international network dedicated to training, support and advice for trade union activists. Together with these partners and local organizations (trade unions and grassroots organizations of workers) TIE performs projects in different countries and regions. In the Netherlands TIE colaborates intensively with the New Trade Union. TIE seeks the active participation of Dutch trade unionists in its projects and the exchange of experiences and ideas that are useful for trade union work in the Netherlands and other countries.In de visie van TIE is het vraagstuk van structurele armoede vooral een politiek en niet alleen een economisch probleem. Armoede wordt veroorzaakt door ongelijke machtsverhoudingen. Een sterke werk-nemersbeweging en organisatie van onderop zou in staat moeten zijn deze machtsverhoudingen te wijzigen. Voor TIE gaat het dus zowel om versterking van de directe belangenbehartiging op de werk-plek, als om het stimuleren van de versterking van de civiele samenleving in het algemeen. Hierbinnen neemt de vakbeweging van nature een centrale plaats in. Alleen een vakbeweging die werknemers wil én kan organiseren op de werkplek en die ook daadwerkelijk opkomt voor de belangen van werknemers, kan maatschappelijke ongelijkheid aanpakken.

TIE is van mening dat een democratische vakbond een democratische besluitvormingsstructuur moet hebben, met democratische verkiezingen van hun vertegenwoordigers en met open informatiestromen en voldoende controlemechanismen voor alle werkers/leden. Daarnaast moet de vakbond de belangen van alle werkers behartigen ongeacht sociale status, aard van het werk, opleidings-niveau, soort arbeidscontract, gender, seksualiteit, leeftijd, handicap, al of niet lid van de vakbond. Dus ook van diegenen die een minderheid vormen op het werk en binnen haar organisatie.

Met betrekking tot de methodologie staat TIE bekend om haar innovatieve en ‘aanpak van vakbondsopbouw van onderop. Die aanpak gaat uit van steun aan werk-nemers op de werkvloer om praktische eisen te kunnen formuleren en uit te onderhandelen. TIE werkt ook aan de democratisering van officiële vakbonden via de werknemers. Het TIE-netwerk ontwikkelt projecten samen met lokale partner-organisaties (onafhankelijke vakbonden en basisorganisaties van werknemers). Deze projecten zijn gericht op:
•    scholing van werknemers en vakbondsvertegenwoordigers
•    uitwisseling van ervaringen en informatie tussen werknemers onderling en vakbondsvertegen-woordigers uit verschillende landen
•    gezamenlijk uitwerken en uitvoeren van ontwikkelde vakbondsstrategieën

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren