Projectland Rusland

Printervriendelijke versieSend by email

for English click here

In Rusland voert TIE sinds 2008 een scholingsproject en organisingproject uit in samenwerking met de onafhankelijke vakbond MPRA (Interregionale Vakbond van Automobielarbeiders) en haar partnerorganisatie TIE-Moscow. MPRA organiseert vooral automobielarbeiders in de Russische vestigingen van buitenlandse multinationals zoals Ford, VW, GM en hun toeleveranciers. MPRA is een democratische vakbond waarin de leden het voor het zeggen hebben en zelf voor hun belangen opkomen. Dit in tegenstelling tot de traditionele Sovjet-vakbonden. MPRA ondervindt daarom veel weerstand van de werkgevers en de Russische autoriteiten. Vakbondsactivisten worden geïntimideerd en vakbondsleiders ontslagen. Sinds de presidentsverkiezingen begin 2012 is de intimidatie van alle onafhankelijke democratische organisaties in Rusland verscherpt.

Eind 2010 startte het project ‘Organising in Rusland’, met financiële en inhoudelijke ondersteuning door FNV Bondgenoten. Met steun van dit project nam MPRA een groep jonge organisers in dienst, die zich full time gingen inzetten om de werknemers in verschillende automobielbedrijven te organiseren. Oud FNV-bestuurder Mieke Verhagen gaf de nieuwe organisers daartoe een aantal trainingen in de uit Amerika overgenomen organisingmethode, zoals die door FNV Bondgenoten wordt toegepast in onder meer de Nederlandse schoonmaaksector.

Aanvankelijk zagen de Russische organisers de Nederlandse methode niet zo zitten en gingen zij door met hun eigen manier van werken. Het verschil was vooral dat men in Rusland al vrij snel overging tot oprichting van een vakbondsafdeling op het bedrijf, die de nieuw geworven vakbondsleden de nodige bescherming moest bieden. Maar in de praktijk gingen de werkgevers direct in de aanval zodra zij de ledenlijst van de nieuwe vakbondsafdeling ontvingen. Omdat de Russische kaderleden dan nog onvoldoende hecht waren georganiseerd en niet hierop voorbereid, werden veel nieuwe vakbondsafdelingen in korte tijd weer kapot gemaakt.

Met steun van Mieke Verhagen en later van haar co-trainster Nelke Temme leerden de Russische organisers dat zij eerst gesprekken moesten voeren met de werknemers, op zoek moeten gaan naar informele leiders en een sterke organisatie op moeten bouwen. Dan moeten de activisten geschoold worden en voorbereid op de onvermijdelijke conflicten met het management, alvorens zij zich als vakbond openlijk kunnen manifesteren en kunnen streven naar onderhandelingen en legalisering.

Vanaf 2012 krijgt de MPRA nu langzaam succes met de opbouw van nieuwe vakbondsafdelingen in de regio’s rond St Petersburg en Kaluga, twee groeipolen voor de Russische autoindustrie. MPRA mikt nu niet meer op snelle ledengroei in korte tijd, maar op versterking van de interne organisatie van de vakbondsafdelingen en van daaruit op organisatie en mobilisatie van de werknemers rond belangrijke issues. Op deze manier is het bij de bedrijven Volkswagen en Benteler in Kaluga gelukt om een CAO af te sluiten (bij Benteler was daar een staking voor nodig), terwijl ook bij General Motors in St Petersburg de eerste resultaten zijn geboekt.

Door het succes van het werk van de organisers zijn er nu veel nieuwe en nog vrij onervaren kaderleden die behoefte hebben aan kadertraining. TIE-Moscow trainster Gezilda Martins Lima heeft daarom eind 2012 een aantal kadertrainingen verzorgd in Kaluga en St Petersburg. Kaderleden van de WIS-Metaal van FNV Bondgenoten hebben ook een bijdrage aan de trainingen geleverd vanuit hun ervaring met vakbondswerk op hun bedrijf in Nederland. Het is de bedoeling om in 2013 verder te gaan met kadertrainingen in samenwerking met de WIS-Metaal van FNV Bondgenoten.

De methode van organising gaat uit van een verandering in vakbondsmodel: van een model waarbij werknemers hun problemen bij een bestuurder neerleggen die deze vervolgens met de werkgever bespreekt, wordt gestreefd naar een actievere houding van vakbondsleden op de werkvloer. De Russische organisers volgden een totaal van zes internationale trainingen, maakten tussentijds huiswerkopdrachten en kregen tussendoor begeleiding en feedback.

De verandering in werkwijze ging niet vanzelf: Het was soms moeilijk voor ze om zich aan het stappenplan te houden en niet alles in eigen hand te houden zoals ze voorheen deden. De organisers werken nu systematisch, ze praten dagelijks met werknemers, en ze besteden zoveel mogelijk taken uit aan informele leiders. Voorheen hielden zij meestal contact met de werknemers via één persoon (de voorzitter), en zij wisten daarom niet goed wat er speelde in het bedrijf. Nu blijven ze zoeken naar nieuwe mogelijke kaderleden, die geven zij opdrachten en zij testen zij om te zien of zij echt geschikt zijn als kaderlid. Ook als de voorzitter zijn werk niet goed doet, blijft de vakbondsopbouw nu doorgaan via de kaderleden in de verschillende afdelingen.

MPRA is nog steeds een kleine vakbond (ongeveer 3000 leden) maar zij heeft veel actieve leden en bijvoorbeeld voor de 1ste mei wist MPRA in 2012 flinke manifestaties op de been te brengen in vijf Russische steden. MPRA voert nu campagne voor een wetswijziging, opdat werknemers zich rechtstreeks bij een vakbond kunnen aansluiten en niet langer uitsluitend via de administratie van een bedrijf.

Links

- Klik hier voor meer informatie over artikelen betreffende Rusland 
- Voor meer informatie betreffende het huidige project van TIE-Netherlands in Rusland, mail Jan Cartier: jan@tie-netherlands.nl 
- The Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, Russia:http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=4&IDCountry=RUS&Lang=EN

 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren