Uitwisseling tussen Nederlandse, Braziliaanse en Ghanese kaderleden in de cacaosector

Printervriendelijke versieSend by email

In oktober 2008 en oktober 2009 hebben uitwisselingen plaatsgevonden tussen Nederlandse kaderleden uit de bedrijven Cargill, ADM en Dutch Cacao, georganiseerd in FNV Bondgenoten en Braziliaanse vakbondsactivisten van Sindicacau uit ADM-Brasil, Cargill, Delfi en Barry Callebaut. Zij informeerden elkaar over de productie en vakbondsstrategieën binnen hun  sector. Ter voorbereiding aan het uitwisselingsbezoek werkten zij samen met de collega’s op de werkvloer aan ‘productie mapping’, een methode de gegevens over hun bedrijf in kaart te brengen.

Het project heeft voor de Nederlandse en Braziliaanse vakbondsactivisten positieve gevolgen gehad; kaderleden uit beide landen zijn beter op de hoogte en hebben meer begrip voor elkaars situatie en de mondiale productielijn, waardoor zij sterker staan in hun onderhandelingen met de werkgever. Ook is er een netwerk van internationale solidariteit ontstaan tussen beide landen en worden acties opgevolgd naar aanleiding van urgente gevallen. Met gebruik van sociale media en Google Translate worden ook  contacten met een meer sociaal karakter onderhouden.

Sinds 2011 is in onderling overleg tussen de kaderleden en bestuurders uit Brazilië en Nederland besloten het project uit te breiden naar werknemers in de cacao verwerkingsindustrie in Ghana omdat Ghana een van de grootste cacaoproducenten ter wereld is en een aantal multinationale cacao verwerkende bedrijven zich daar vijf jaar geleden gevestigd hebben zoals Cargill, ADM en Barry Callebaut. Ghana kent bovendien een sterke vakbondstraditie.

In 2012 hebben de eerste internationale uitwisselingen plaatsgevonden tussen kaderleden uit Ghana, Brazilië en Nederland.

Ghana is samen met de Ivoorkust de belangrijkste cacao producent van West Afrika. Sinds enkele jaren hebben ook verschillende cacaoverwerkende multinationals zich in Ghana gevestigd. Omdat de multinationale bedrijven relatief recent in deze regio begonnen zijn, zijn ook de werknemers en vakbonden nog op zoek naar de meest effectieve strategie om de belangen van de werknemers te behartigen. De ervaringen met internationaal vakbondswerk binnen multinationale ondernemingen kunnen daarom een inspiratiebron voor de Ghanese vakbonden zijn.

Dit uitwisselingsproject sluit ook goed aan bij de activiteiten van het Duurzaam Cacaoproject van FNV Bondgenoten t.a.v. de cacaoproductiesector in Ghana, rond het thema kinderarbeid. Het project Duurzaam  Cacao richt zich op het bevorderen van duurzaamheid in de cacaoketen dat kortweg omschreven is als “Een fatsoenlijk bestaan voor alle mensen die werken in de cacaoketen, in een duurzame omgeving.” De vakbondsbetrokkenheid in de cacaoketen omvat:

  • arbeiders op cacaoplantages
  • ondersteuningsacties voor (kleine) boeren
  • arbeiders in landbouwdiensten in de oorspronglanden
  • arbeiders in handelshuizen voor de aankoop/verhandeling van cacaobonen en halffabricaten
  • arbeiders in de havens en opslagbedrijven
  • arbeiders in de cacaoverwerkende industrie
  • arbeiders in de chocolade-industrie

Duurzaamheid in de cacaoketen betekent kortweg:

Een fatsoenlijk bestaan voor alle mensen die werken in de cacaoketen, in een duurzame omgeving.

Dit uitwisselingsproject is een samenwerking tussen Nederland (TIE-Netherlands, Sectorraad Cacao en Projectgroep Duurzaam Cacao van FNV Bondgenoten), Brazilië (TIE-Brasil en Sindicacau) en Ghana (FAWU en ICU).

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren