Productiemapping

Printervriendelijke versieSend by email

Productiemapping is een methode waarin werknemers kennis opbouwen over het productieproces op de werkplek en hun eigen rol in dit productieproces. Bij productiemapping wordt ervan uitgegaan dat het de werknemers zijn die de meest recente en gedetailleerde informatie hebben over het productieproces omdat zij hier een belangrijk deel van uitmaken.

Werknemers verzamelen zoveel mogelijk informatie over het productieproces (zoals het aantal werknemers, de arbeidsuren, vakantiedagen, etc.) Met deze informatie analyseren zij gezamenlijk wat er op hun werkplek gebeurt. Hierdoor kunnen zij hun eigen rol in het productieproces, hun positie in het bedrijf en de internationale productieketen beter te begrijpen. Zij bouwen collectief kennis op die uitgaat van hun eigen realiteit en behoeften in plaats van het belang van het bedrijf en het management. Informatie wordt verzameld samen met de eigen collega’s.

Men kan bijvoorbeeld interviews afnemen met collega’s of een tekening (‘map’) maken van het bedrijf. Op deze manieren worden de belangrijkste problemen voor werknemers in kaart gebracht. De ‘map’ van het productieproces is een instrument om ook inzicht te krijgen in de planning van het management. Het geeft duidelijkheid over welke plaats het bedrijf heeft in de internationale productieketen en waarom het management bepaalde strategische keuzen maakt (bijvoorbeeld om een deel van de productie uit te besteden). Op basis van de kennis die werknemers gezamenlijk vergaren kunnen zij zich organiseren en onderhandelen.

De methode van productiemapping is verwerkt in verschillende projecten van TIE-Netherlands, met name in Latijns Amerika. 

Links

- Klik hier voor een overzicht van artikelen op het gebied van Productiemapping
- Video's over productiemapping: 

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren