Belarus; onafhankelijke vakbonden met geheven vuist tegen een autoritaire staat.

Printervriendelijke versieSend by email

Bericht van Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) aan de ILO

In juli 2004 verplichtte de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de regering van Belarus om 12 aanbevelingen op te volgen en iets te doen aan de structurele schending van vakbondsrechten in het land. Ruim tien jaar later is de situatie niet verbeterd. Integendeel, het wordt voor onafhankelijke vakbonden steeds moeilijker om te overleven. Door de economische crisis is de werkloosheid enorm gestegen. Daarnaast vaardigt president Lukasjenko in rap tempo eenzijdige wetten (zogenaamde decreten) uit en regeert daarmee met ijzeren hand over het land.

Decreet No 5 ging op 1 januari 2015 van kracht. Door deze nieuwe wet krijgen managers van bedrijven het recht om werkomstandigheden radicaal te veranderen indien zij dit noodzakelijk vinden om technologische, organisatorische of economische redenen. Zij hoeven een werknemer vervolgens maar 7 dagen van te voren van deze veranderingen op de hoogte te stellen. Ook mogen managers werknemers ontslaan die ‘de discipline op de werkplek niet in acht nemen’. Dit mag op staande voet. Volgens de onafhankelijke vakbondsfederatie BKDP is Decreet No 5 een nieuwe manier waardoor het regime druk kan uitoefenen op hun leden. Het is een vrijbrief om werknemers te ontslaan die proberen voor hun rechten op te komen of gevaarlijke arbeidsomstandigheden aan te kaarten.

Een ander voorbeeld is Decreet No 3 voor “de preventie van sociale afhankelijkheidslast en een parasitaire levensstijl”. Burgers die niet bijdragen aan het financieren van publieke uitgaven moeten volgens deze wet een belasting betalen van 250 dollar. Wanneer zij dit niet kunnen hangt hen een taakstraf of een gevangenisstraf van 15 dagen boven het hoofd. De wet treft vooral de groepen in de samenleving die al kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande moeders, huisvrouwen en ouderen. Duizenden werkloze burgers worden nog eens extra gestraft. De overheid in Belarus faalt niet alleen in het voorzien van werkgelegenheid, democratisering van het politieke bestel en modernisering van de economie maar weigert daarnaast ook steun te verlenen aan degenen die hier het slachtoffer van zijn. Het is het enige land ter wereld waar werkloze mensen op deze manier worden belast.

De gevolgen van deze en meer soortgelijke wetten  worden uiteengezet in onderstaande brief van de BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) aan de ILO.

Sinds 1997 werken FNV- met name sector Industrie en sector Metaal- en TIE-Netherlands intensief samen met deze federatie. De BKDP is met ruim 10.000 leden de grootste oppositiebeweging van het land.

BijlageGrootte
Letter_BKDP_to_ILO_2015.pdf141.55 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren