Productiemapping aan het werk: campgne van FNV Lidl kadergroep "Minder werkdruk voor een betere kwaliteit"

Sinds 4 jaar is de Lidl kadergroep van FNV actief in een internationaal uitwisselingsproject met collega vakbondsleden van de Wal-Mart uit Chili; een project mede-gefaciliteerd door TIE-Netherlands. Binnen het project wordt gezamenlijk de werkdruk in beide supermarktketens systematisch in kaart gebracht door de supermarkt werkers/vakbondsleden zelf. Met hun eigen onderzoekmateriaal wordt vervolgens aan verbeteringen gewerkt. Het afgelopen jaar werkte de Lidl kadergroep, ondersteund door collega’s uit Chili via de productiemapping methode aan het in kaart brengen van de werkdruk binnen Lidl Nederland. Uit het verzamelde materiaal bleek dat de werkdruk structureel te hoog ligt en dat een groot aantal medewerkers structureel onbetaald overwerkt om de productienormen te halen (zie eerder artikel hier). Op basis van hun eigen onderzoekmateriaal voerde de LIDL kadergroep daarom afgelopen zomer de campagne “Minder werkdruk voor een betere kwaliteit”. De vakbondscollega’s van Chili kwamen over om met hun collega’s uit Nederland van gedachte te wisselen over de te voeren strategie en hen te ondersteunen in de campagne. Gezamenlijk werd er door Chileense en Nederlandse kaderleden actie gevoerd in een groot aantal Lidl filialen en DC’s. Zie hier de actie video!

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren