Themaseminar ‘Europese solidariteit’, 23 mei 2008

Printervriendelijke versieSend by email

Oost-Europa komt steeds dichterbij. Nederlandse bedrijven verplaatsen hun productie naar landen als Oekraïne en Polen en door de opening van de grenzen met nieuwe EU staten komen er steeds meer ‘gastarbeiders’ uit deze landen naar Nederland. Deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse werknemers. Ook in Oost-Europese landen hebben werknemers te maken met nieuwe uitdagingen. Oude staatsbedrijven worden gesloten en maken plaats voor multinationals met een ‘flexibele’ visie op arbeidscontracten, sociale voorzieningen en lonen, de werkloosheid neemt toe en er komen meer en meer uitzendbureaus die mensen voor korte tijd te werk stellen en mensen werven die in West-Europa kunnen gaan werken.

Terwijl de werkgevers proberen werknemers van verschillende landen tegen elkaar uit te spelen, proberen vakbonden in de verschillende landen bestaande arbeidsvoorwaarden te verdedigen en ook de nieuwe werkplekken te organiseren. FNV Bondgenoten ondersteunt via haar Solidariteitsfonds vakbonden in onder andere Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Door trainingen en uitwisselingen (ook met Nederlandse kaderleden) worden de bonden versterkt zodat zij beter in staat zijn werknemers in de nieuwe multinationale bedrijven te organiseren. In het kader van één van deze projecten wordt de vakbeweging in Oekraïne ondersteund bij de opzet van een landelijk scholingsprogramma vanuit de kaderleden in de bedrijven. Daarnaast worden ook internationale seminars georganiseerd rond een aantal thema’s die zowel in Nederland als in Oekraïne spelen.

 

Lees het hele artikel:

Een uitwisseling tussen kaderleden van FNV Bondgenoten en kaderleden uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland

BijlageGrootte
Themadag Europese solidariteit - 2008.pdf718.39 KB

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren