Vakbondsleden uit Nederland en Turkije gezamenlijk op de bres tegen discriminatie op basis van seksualiteit en gender identiteit.