Projecten

Rusland

Rusland

Vakbondsproject in Rusland

Jongeren en vakbonden

Jongeren en vakbonden

Jongeren

Ondanks de toenemende kwetsbare arbeidspositie van jongeren, is de organisatiegraad van jongeren in vakbonden laag en zelfs dalende. In 2001 bedroeg de organisatiegraad van 15- tot 24-jarigen in Nederland 11%. Momenteel is deze gedaald tot onder de 10%. Ook in andere landen is deze trend aanwezig. Zelfs in Scandinavië, waar een hoge algemene vakbondsorganisatiegraad is. De lage organisatiegraad is nog niet eenduidig verklaard. Sommigen beweren dat jongeren geen lid worden van vakbonden uit desinteresse of individualisme.

Belarus

Versterking van de onafhankelijk vakbond in Wit-Rusland

(Voor nieuwsartikelen scroll naar beneden)

TIE-Netherlands voert sinds 1997 TIE-Netherlands projecten uit ter ondersteuning van de onafhankelijke vakbond BKDP (Belarusian Congress of Democratic Trade Unions) in Wit Rusland (of Belarus). In 2012 is een nieuw project van start gegaan, dat financieel ondersteund wordt door FNV Bondgenoten en de EU.  

Turkije

Turkey

Actuele context: arbeidsrechten in Turkije

Turkije kent al sinds de militaire dictatuur van 1980-1983 lange tijd een buitengewoon repressieve vakbondswet en – praktijk, die het bijna onmogelijk maakt voor werknemers om in hun bedrijf een vakbond op te richten als de werkgever tegenwerkt.

Human Rights at Work

Versterken van beleid rechten op werkvloer

Nederlandse en Turkse vakbondsactivisten kunnen veel voor elkaar betekenen, zeker als ze bij dezelfde bedrijven werken. Werkgevers in Turkije reageren veelal met onderdrukking en ontslag als hun werknemers zich organiseren in onafhankelijke bonden. Hoewel Turkije de belangrijkste ILO conventies heeft geratificeerd, is er in de praktijk geen vrijheid van organisatie. Druk vanuit vakbonden in Turkije en Nederland is dan ook hard nodig om dit te veranderen. Vooral Nederlandse vakbonden zijn relevant omdat Nederlandse bedrijven de tweede grootste investeerder in Turkije vormen.

Nederlandse kaderleden aan het woord

Internationaal kaderwerk

      Altijd staat het werk met kaderleden, zowel in Nederland als daarbuiten, centraal in de projecten van TIE. Omdat kaderleden de mensen zijn met de meeste praktische kennis van hun werk en hun vakbond, en omdat peer-to-peer uitwisselingen inspireren en heel effectief blijken te zijn. Vooral als het gaat om werknemers van multinationale ondernemingen, zijn uitwisselingen tussen kaderleden buitengewoon nuttig: samen met werknemers uit andere landen weet je veel meer over het bedrijf en op basis hiervan kun je samen strategieën bepalen.

More About Us

       

 
 
Inhoud syndiceren